De vastgoedwereld is amper bekomen van het voornemen van het Kabinet om de FBI (Fiscale Beleggingsinstelling met 0% tarief Vennootschapsbelasting) status voor vastgoedbeleggingsfondsen af te schaffen, waardoor deze fondsen Vennootschapsbelasting moesten gaan betalen. Dit zou zijn in het kader van de gedeeltelijke financiering van het afschaffen van de Dividendbelasting. Nu dient het volgende probleem voor de vastgoedsector zich alweer aan. Ditmaal moeten woningbeleggers het wederom ontgelden.

De voorgestelde wetswijziging komt op het volgende neer:

  1. Starters op de woningmarkt gaan bij de aankoop van hun eerste woning 0% Overdrachtsbelasting betalen.
  2. Degene die meer dan twee woningen in eigendom heeft gaat over de koop van een volgende woning 10% Overdrachtsbelasting betalen. Dit geldt vermoedelijk ook voor woningbouwcorporaties en pensioenfondsen.
  3. Voor het overige blijft het tarief 2%.

Het beoogde doel van de maatregel is om starters op de woningmarkt het gemakkelijker te maken een woning te kopen. Enerzijds door het 0% tarief en anderzijds door het lagere rendement beleggers af te schrikken. Vraag is of dit in de praktijk ook goed uitpakt. De 2% korting is onvoldoende om in de overspannen woningmarkt starters aan een woning te helpen en de 10% zal zorgen dat het minder aantrekkelijk wordt om in woningen te beleggen. Dit is uiteraard weer ongunstig voor huurders en dat in een markt waarin er een schreeuwend tekort aan huurwoningen is.

De maatregel kost in totaal 240 miljoen. 400 miljoen voor het 0% tarief minus een extra opbrengst van 160 miljoen tegen het 10% tarief. Zo heeft Nijboer het CPB laten berekenen. Het tekort moet volgens hem worden opgebracht door het hoge tarief van de Vennootschapsbelasting (25%) minder te verlagen. Creatief boekhouden heet dat.

Dit zal vermoedelijk het einde betekenen van vastgoedfondsen die in woningen beleggen. De te behalen rendementen worden dan te laag om nog interessant te zijn en de waarde van de woningportefeuilles zullen door deze maatregel afnemen.

Conclusie: dit voorstel kent alleen verliezers. Het financiële voordeel voor starters is bij deze huidige krapte op de woningmarkt te gering. Voor beleggers wordt het steeds minder aantrekkelijk om in woningen te beleggen, de Verhuurdersheffing doet hier nog een schepje bovenop. Door de verhoging van de kostprijs van een woning zullen de huren stijgen. En ten slotte krijgt het bedrijfsleven de rekening door het minder verlagen van de Vennootschapsbelasting. Al met al een ondoordacht plan.

Frits Panhuyzen, algemeen directeur bij SynVest 

Deze bijdrage verscheen op 16 november 2018 als column op DFT.nl. Lees ook de andere columns van Frits Panhuyzen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490