Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De beheerder van het fonds, SynVest Fund Management BV heeft een AFM vergunning. Dat betekent dat de AFM erop toeziet dat:

  • Alle beleidsbepalende personen binnen de organisatie op integriteit en deskundigheid door de AFM zijn getoetst;
  • Benoemingen van beleidsbepalers ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de AFM;
  • De structuur en Prospectus van het fonds is beoordeeld door de AFM;
  • Het fonds haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter beoordeling aan de AFM verstrekt;
  • De beheerder haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter beoordeling aan de AFM verstrekt;
  • Het fonds haar participanten op integere wijze informeert.

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD

Het fonds heeft volgens de richtlijnen van de AIFMD een bewaarder aangesteld. De AIFMD heeft als doel meer transparantie richting investeerders en toezichthouders te bieden, en een versterking van de financiële stabiliteit. Een bewaarder is voor dit fonds verplicht. De bewaarder heeft een aantal belangrijke taken die de belegger moeten beschermen. Een van deze taken is de eigendomsverificatie.

De bewaarder controleert of de panden ook daadwerkelijk eigendom zijn van het fonds. Ook kijkt de bewaarder of investeringen passen binnen de strategie die in het Prospectus is vastgelegd. Daarnaast monitort de bewaarder dagelijks alle geldstromen; kloppen de facturen, de bedragen en de ontvangende partijen. 

Directie en Stichtingbestuur

De directie bestaat uit Martin van Gooswilligen, David van der Wal en Guido Quispel.

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen wordt gevormd door Theo Oskam en Bob van der Mast.  De belangrijkste taken van het stichtingsbestuur zijn: 

  • Toezicht houden op de activiteiten van het bestuur van de fondsen
  • Toekennen van contracten aan de beleggers
  • Verwerven van juridisch eigendom van gewone aandelen in de fondsen
  • Uitkeren van dividend aan de beleggende deelnemers

Directie

Martin van Gooswilligen, Algemeen Directeur

Studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine als officier was hij directeur/eigenaar van een producent en distributeur aan landelijke winkelketens in de Benelux. Deze succesvolle onderneming heeft hij in 2006 verkocht. Sinds 2007 is hij actief bij SynVest en in 2009 trad hij toe tot de directie. Sindsdien heeft hij samen met het managementteam Synvest uitgebouwd tot de huidige organisatie.

Guido Quispel, Financieel Directeur 

Is opgeleid tot register accountant en in 2015 bij SynVest in dienst getreden als Financieel Manager. Daarvoor is hij onder meer werkzaam geweest als Internal Auditor voor de christelijke hulporganisatie ZOA. Andere functies waren Contoller bij Wilgenhaege Vermogensbeheer en Accountant bij Jan Accountants & Belastingadviseurs. In 2020 is hij toegetreden tot de directie als Financieel Directeur.

David van der Wal, Vastgoed Directeur

David van der Wal studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na diverse managementfuncties in de logistiek en luchtvaart vervuld te hebben maakte hij in 2004 de overstap naar de vastgoedsector. In 2013 startte hij een consultancybureau en specialiseerde zich in strategische vraagstukken op het gebied van vastgoed, duurzaamheid en energie. In 2019 is hij in dienst gekomen bij SynVest en in 2021 toegetreden tot de directie als Directeur Vastgoed.

Stichtingsbestuur

Theo Oskam

Studeerde Bedrijfskunde en heeft sinds 1987 diverse managementfuncties bij de Rabobank bekleed. Van 2007 tot 2013 was hij als directeur van Ergo Insurance Benelux (dochter van Munich Re Insurance) verantwoordelijk voor de Benelux. Sinds 2016 is hij onder meer mede-eigenaar van TalentSoftware.com, een geavanceerde, internationaal gepatenteerde trainingstechnologie.

Bob van der Mast

Bob van der Mast is bedrijfseconoom. Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed bij financiële instellingen waaronder Citco Bank Nederland N.V., Bank Labouchere N.V. en Dexia Bank Nederland B.V. Zijn huidige functie is directeur van Target Media B.V., een betaalinstelling. 

Raad van Commissarissen 

René Frijters

René Frijters studeerde Bedrijfsinformatica aan de Hoge Economische School waarna hij reserveofficier bij de Koninklijke Marine werd. Hij vervolgde zijn carrière als ICT consultant bij diverse organisaties. Na twaalf jaar als consultant te hebben gewerkt, richtte hij drie financiële instellingen (mede) op en leidde hij deze als CEO: VEB Bottom-Line, Alex Beleggersbank en Knab bank.

Jaap Gillis

Jaap Gillis haalde zijn MBA-diploma aan de Tias Nimbas Business School en doorliep het Advanced Management programme aan de INSEAD Business School. Hij was tot 1 januari 2019 CEO van Bouwfonds Investment Management. Momenteel is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Schiphol Area Development Company, voorzitter van de Raad van Advies van Cooll Sustainable Energy Solutions en lid van de Commissie van Toelating en Integriteit bij de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN).

Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490