Belangrijkste kenmerken

  • Beheerder beschikt over AFM vergunning
  • Maandelijks voorschotdividend: uitkeren of herbeleggen
  • Beperkt risico door landelijkse spreiding en diversiteit vastgoed
  • Deelname mogelijk vanaf € 100 per maand of € 2.500 eenmalig
  • Deelname in dit fonds is niet mogelijk in Box 1 producten
Fondsinformatie
Oprichting

01-01-2020

Verhandelbaarheid

Maandelijks (zoals omschreven in het prospectus)

ISIN

L0014157851

Rendement 2023

4,6%

Risico’s en kosten

Aan beleggen zijn risico’s en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het prospectus en de Essentiële-Informatiedocument (EID). Vastgoed is een langetermijnbelegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. Als belegger dient u er van bewust te zijn dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van risico’s zijn markt-, hefboom-, rente-, verhuur-, leegstands- en liquiditeitsrisico’s. De risico’s van beleggen in dit fonds zijn omschreven in het prospectus.


Aan beleggen in dit fonds zijn kosten verbonden. Er gelden geen instapkosten. De uitstapkosten bedragen 2,5%. Omdat beleggen in vastgoed een langetermijnbelegging is, worden gedurende de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening gebracht, daarnaast ook door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting). De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder.

De uitstapkosten worden berekend over de verkoopwaarde waarbij wordt gekeken naar het moment waarop investeringen zijn gedaan.

De uitstapkosten zijn

  • jaar 1: 9%
  • jaar 2: 7%
  • jaar 3: 5%
  • Na 3 jaar zijn de uitstapkosten altijd 2,5%

Naast deze kosten zijn er ook doorlopende fondskosten, welke reeds verwerkt zijn in het rendement. 

Een verdere uitleg van de kosten vindt u in het prospectus en in de brochure.