Banken betalen nauwelijks nog rente over spaargeld. Investeren in vastgoed kan daarom een aantrekkelijk alternatief zijn. Welke mogelijkheden zijn er en hoe genereren die hun rendement?

De almaar dalende rentestand bezorgt veel Nederlanders met een spaarrekening een financiële strop. Bij de zoektocht naar een aantrekkelijker alternatief komen veel teleurgestelde spaarders uit bij de mogelijkheid om in vastgoed te beleggen. Daarbij lopen ze een groter risico dat ze (een deel van) hun geïnvesteerde vermogen verliezen. Daar staat echter wel de mogelijkheid van een aanzienlijk hoger rendement tegenover.

Verschillende soorten rendement

Dat rendement bestaat uit twee onderdelen: het direct en indirect rendement. Het directe rendement bestaat uit de huur die de huurders betalen om een pand te mogen gebruiken. Tweede vorm van rendement is de mogelijke waardestijging van het aangekochte vastgoed. Natuurlijk is het ook goed mogelijk dat de waarde van vastgoed afneemt. Over langere termijn beweegt de gemiddelde waarde van vastgoed echter meestal omhoog. Voor wie geen haast heeft, en zijn inleg voor langere tijd kan investeren, kan vastgoed dus een aantrekkelijke vorm van beleggen zijn.

Gespecialiseerde vastgoedfondsen

Voor de meeste Nederlanders is het onhaalbaar om zelf vastgoed als beleggingsobject aan te schaffen. Zij kunnen wel terecht bij een groot aantal gespecialiseerde vastgoedfondsen. Algemeen gesteld kunt u die verdelen in twee groepen: de beursgenoteerde vastgoedfondsen, en de niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Bij een beursgenoteerd vastgoedfonds kunt u doorgaans sneller deelnemen, en uw belegging op dezelfde manier ook sneller weer verhandelen.

Volatiele waarde

De waarde van een belegging in een beursgenoteerd vastgoedfonds is echter wel volatieler. Dat betekent dat de waarde afhankelijk is van het sentiment op de beurs, en dus snel op en neer kan bewegen. Dat is bij niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen minder aan de orde. Daar staat echter wel tegenover dat uw belegging bij zo’n fonds minder eenvoudig (of niet) te verhandelen is.

Certificaat

Na de keuze voor het soort fonds volgt nog een belangrijke keuze: ik welk product wilt u beleggen? Veelgemaakte keuze is de aankoop een certificaat, oftewel participatie of deelnemingsrecht. Als certificaathouder deelt u in het rendement dat het fonds genereert. Maar ook in het risico dat het vastgoed in waarde verminderd, of de huurinkomsten teruglopen. Vaak mogen certificaathouders ook meepraten over aan- en verkoop van vastgoed

Obligatie

Andere veelgebruikte manier om deel te nemen in een vastgoedfonds is de aankoop van een obligatie. Let op: in tegenstelling tot veel ‘gewone’ obligaties, ligt de uitgekeerde rente hierbij vaak niet vast. En hoewel u doorgaans minder risico loopt dan de certificaathouders, bestaat er toch een kans dat (een deel van) uw inleg niet terugkomt. Veel fondsen bieden ook mengvormen aan met bijvoorbeeld aandelen, certificaten en obligaties. Ook hier geldt weer: des te hoger het rendement, des te hoger het risico dat u loopt over uw ingelegde vermogen.

Gespecialiseerde professionals

Met het geld dat door u en uw medebeleggers bijeen wordt gebracht, koopt het fonds op strategische wijze vastgoed aan. Uw rendement bestaat uit de huur die voor het gebruik van de aangekochte panden wordt betaald, plus de eventuele waardestijging van het vastgoed. Daar moeten nog wel de door het fonds berekende kosten vanaf. Bijvoorbeeld de vergoeding voor de gespecialiseerde professionals die het vastgoed aankopen.

Lees altijd het prospectus

Om een fonds te kunnen beoordelen, is het belangrijk om te kijken naar de netto rendementen, dus de opbrengst na aftrek van gemaakte kosten. Sommige fondsen communiceren dat ook netjes. U treft deze informatie dan in ieder geval aan in het prospectus. Hierin zijn alle belangrijke voorwaarden en risico’s voor deelname aan een door de onafhankelijke toezichthouder AFM gecontroleerd vastgoedfonds duidelijk weergegeven. Vraag voor u gaat beleggen dus altijd het prospectus aan.

Interesse in beleggen bij SynVest?

Als u nieuw bent in de wereld van beleggen, staan we klaar om u te voorzien van waardevolle informatie om weloverwogen beslissingen te nemen middels de Beleggen in vastgoed brochure. Wij zijn ervan overtuigd dat deze informatie u zal helpen bij het vormen van een duidelijk beeld van de mogelijkheden en uitdagingen die beleggen in vastgoed met zich meebrengt. 

We begrijpen dat de materie van vastgoedbeleggingen complex kan zijn, en daarom willen we u graag de mogelijkheid bieden om hierover meer te weten te komen tijdens een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers.