Direct rendement is de opbrengst die een belegger ontvangt in de vorm van rente op een spaarbedrag, dividend op een aandeel of netto-huuropbrengsten. 

Bijvoorbeeld, als een belegger aandelen heeft in een bedrijf dat dividend uitkeert, dan ontvangt de belegger contante betalingen op basis van het aantal aandelen dat hij of zij bezit. Dit dividend wordt beschouwd als direct rendement, omdat het direct aan de belegger wordt uitbetaald.

Hetzelfde geldt voor vastgoedbeleggingen, waarbij de belegger huurinkomsten ontvangt van de huurders van het pand. Dit inkomen wordt ook beschouwd als direct rendement, omdat het direct aan de belegger wordt uitbetaald.

Om een volledig beeld te krijgen van de prestaties van een belegging, zullen beleggers ook rekening moeten houden met andere factoren, zoals potentiële koerswinsten, risico's en kosten.

Meer informatie over beleggen

Wat is indirect rendement?

Wat is rendement?

Beginnen met beleggen?

Wat zijn de meest gangbare en populaire beleggingsvormen?

Checklist beleggen

Terug