Een aandeel is een bewijs van deelname in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit. In ruil daarvoor heeft de aandeelhouder recht op een deel van de winst, het zogeheten dividend. Aan een aandeel is gewoonlijk een stemrecht verbonden dat men tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan uitoefenen.

Meer informatie over beleggen:

Wat zijn aandelen in portefeuille?

Beginnen met beleggen?

Wat zijn de meest gangbare en populaire beleggingsvormen?

Checklist beleggen

Terug