De AFM ziet toe dat onder andere de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) worden nageleefd. Hierbij let de AFM erop dat het belang van de klant centraal staat en de financiële dienstverlening passend is. 

De beheerder, SynVest Fund Management B.V. heeft een AFM vergunning.