Belangrijkste kenmerken

  • Beheerder beschikt over AFM vergunning
  • Maandelijks voorschotdividend: uitkeren of herbeleggen
  • Beperkt risico door landelijkse spreiding en diversiteit vastgoed
  • Deelname mogelijk vanaf € 100 per maand of € 2.500 eenmalig
  • Deelname in dit fonds is niet mogelijk in Box 1 producten

Belangrijke informatie over het SynVest German RealEstate Fund

Zoals aangegeven in het prospectus, koopt het Fonds jaarlijks maximaal 5% van de aan het begin van het boekjaar uitstaande certificaten in. Op dit moment staan er meer inkooporders (verzoeken tot verkoop van de certificaten aan het Fonds) uit dan het maximum van 5%.

Vanwege het overschrijden van dit maximum, voert het Fonds de vanaf nu ontvangen inkooporders niet meer uit volgens het gebruikelijke tijdsschema. De inkooporders van certificaathouders die vanaf heden willen uitstappen, worden pro rata uitgevoerd. Deze regeling houdt in dat inkooporders worden ingekocht in verhouding tot het totaal aantal inkooporders dat het Fonds heeft ontvangen en de individuele inkooporder van de certificaathouder. Meer informatie kunt u vinden onder SynVest.nl/nieuws

Fondsinformatie
Oprichting

01-11-2011

Verhandelbaarheid

Maandelijks (zoals omschreven in het prospectus)

ISIN

NL0011821350

Rendement 2023

-7,1%

Risico’s en kosten

Aan beleggen zijn risico’s en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het prospectus en de Essentiële informatiedocument (EID). Vastgoed is een langetermijnbelegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. Als belegger dient u er van bewust te zijn dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van risico’s zijn markt-, hefboom-, rente-, verhuur-, leegstands- en liquiditeitsrisico’s. De risico’s van beleggen in dit fonds zijn omschreven in het Prospectus.


Aan beleggen in dit fonds zijn kosten verbonden. Er gelden geen instapkosten. De uitstapkosten bedragen 2,5%. Omdat beleggen in vastgoed een langetermijnbelegging is, worden gedurende de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening gebracht, daarnaast ook door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting). De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder.

De uitstapkosten worden berekend over de verkoopwaarde waarbij wordt gekeken naar het moment waarop investeringen zijn gedaan.

De uitstapkosten zijn

  • jaar 1: 9%
  • jaar 2: 7%
  • jaar 3: 5%
  • Na 3 jaar zijn de uitstapkosten altijd 2,5%

Naast deze kosten zijn er ook doorlopende fondskosten, welke reeds verwerkt zijn in het rendement. 

Een verdere uitleg van de kosten vindt u in het prospectus en in de brochure.