Op dit moment staan er bij het SynVest German RealEstate Fund meer verzoeken tot verkoop van de certificaten aan het Fonds uit dan het maximum van 5%, dat in het prospectus is vastgelegd. Hierdoor duurt de uitvoering van inkooporders thans langer dan gebruikelijk. In dit bericht leggen wij uit wat dit voor onze beleggers betekent. 

Waarom duren de verzoeken langer?
Conform het prospectus koopt het SynVest German RealEstate Fund jaarlijks maximaal 5% van de aan het begin van het boekjaar uitstaande certificaten in. Dit maximum is nu bereikt als gevolg van uittredende beleggers. Om de verzoeken te faciliteren hebben wij in 2024 tot nu toe 6 panden verkocht, maar omdat de levering van de gelden nog even op zich laat wachten hebben wij de 5% regeling ingeroepen. Hierdoor duurt ook de uitvoering van de inkooporders langer dan beleggers van ons gewend zijn.

Wat doet SynVest om de inkooporders zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren?
Om ervoor te zorgen dat wij alle inkooporders snel kunnen uitvoeren ligt onze focus op de verkoop van meer panden uit onze portefeuille. Naast de 6 panden die SynVest al heeft verkocht zijn wij bezig met de verkoop van een aantal andere panden, waarbij wij uiteraard wel streven naar een marktconforme prijs. Dit moment gebruiken we ook om de portefeuille kritisch door te lichten op toekomstbestendigheid en rendement. Wij verwachten dat de rente dit jaar en komend jaar zal dalen. Dit zien we al terug in lange termijn rentes. Hierdoor zullen naar verwachting de prijzen van vastgoed weer opveren waardoor wij onze panden gunstig kunnen verkopen. We richten ons hierbij op de verkoop van panden die minder goed passen in de SynVest portefeuille. Wij hanteren (onder andere) de volgende criteria: de verhouding van het type object in de portefeuille, de courantheid, de verwachte verkoopopbrengst, verwacht onderhoud, het totaal rendement dat het Fonds op het object behaalt, en de voorwaarden van de (aflossing van de) financiering.

Onze langetermijn visie
Vanzelfsprekend blijven wij vasthouden aan onze langetermijnstrategie die stabiliteit en groeipotentieel biedt op termijn, zoals ons bewezen trackrecord (te vinden in de factsheet) ook laat zien. Naast onze huidige focus op de verkoop van panden blijven wij ons richten op de volgende 4 pijlers met als doel een goed rendement te realiseren:

  1. Aankopen: de vooruitzichten voor de tweede helft van 2024 lijken gunstig om vastgoed aan te kopen.
  2. Onderhoud en renovaties: door het vastgoed goed te onderhouden en up-to-date te houden, genereren we extra waarde.
  3. Verbouwingen: wij luisteren zorgvuldig naar onze huurders, onderzoeken mogelijkheden en stellen samen plannen op voor bijvoorbeeld uitbreidingen. Dit leidt tot langere en verbeterde huurcontracten, wat gunstig is voor het rendement op de lange termijn.
  4. Actief beheer: we streven naar langdurige relaties met onze huurders, werken aan langlopende huurcontracten en zijn actief met verkoop van vastgoed dat niet langer binnen onze strategie past.

Meer informatie
Wij vinden het uiteraard vervelend dat beleggers wat langer moeten wachten op de uitvoering van hun inkooporders dan gebruikelijk. En hopen dit zo snel mogelijk te hebben opgelost. Heeft u vragen over de toepassing van de 5% regeling of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jean Paul Krak, 020 – 23 51 490.

Meer informatie over de 5% inkoopregeling vindt u ook bij onze veelgestelde vragen en in paragraaf 10.2.2 van het prospectus.