De bescherming van de privacy van onze klanten is voor SynVest Fund Management B.V. (‘SynVest’) een belangrijke pijler van onze dienstverlening. We zetten ons dan ook zo goed mogelijk in om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en transparante manier te behandelen. In deze Privacy Verklaring leest u hoe SynVest omgaat met uw persoonsgegevens. Wij leggen u uit hoe SynVest uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en bewaart en welke rechten u heeft. Wij raden u aan dit document goed door te lezen.

Wij kunnen deze Privacy Verklaring, bijvoorbeeld omdat de wetgeving wijzigt, aanpassen. De meest recente versie van de Privacy Verklaring kunt u hier vinden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 020 – 23 51 490 of info@synvest.nl.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer SynVest uw persoonsgegevens verwerkt is hier een reden voor. Deze reden wordt ook wel het “verwerkingsdoeleinde” genoemd. Er zijn vijf belangrijke verwerkingsdoeleinden:

 1. SynVest heeft uw persoonsgegevens nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 2. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om het contract tussen u en SynVest af te sluiten of uit te voeren.
 3. Om SynVest optimaal te kunnen laten functioneren.
 4. SynVest wil u commercieel benaderen.
 5. Om synvest.nl aan te laten sluiten bij uw voorkeuren.

SynVest heeft uw persoonsgegevens nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen
SynVest moet uw persoonsgegevens doorgeven aan (overheid)organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst: identiteitsgegevens, de waarde van uw beleggingen en uw Burgerservicenummer (BSN).

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om het contract tussen u en SynVest af te sluiten of uit te voeren
SynVest verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens ook met het oog op het sluiten en het uitvoeren van contracten. SynVest moet in staat zijn een contract met u af te sluiten en u op gepaste wijze te informeren.

Om SynVest optimaal te kunnen laten functioneren
Indien het optimaal functioneren van SynVest valt binnen het hiervoor genoemde doeleinde van correct afsluiten en uitvoeren van contracten met de klant, zal voor SynVest dat doeleinde relevant zijn voor het verzamelen, verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.

In andere gevallen kan SynVest zich in beroepen op haar “gerechtvaardigd belang”. Hierbij wordt er steeds een doordachte afweging gemaakt tussen de belangen van SynVest en de eventuele gevolgen voor uw privacy. Dit is het geval bij het verwerken van persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om (potentiële) klanten proactief te informeren over de dienstverlening van SynVest.
 • Om deelname aan acties (zoals klant werft klant) die de (potentiële) klant een voordeel kunnen opleveren, mogelijk te maken.
 • Om het relatiebeheer mogelijk te maken.
 • Om klachten af te handelen.
 • Om interne verbeteringen in de dienstverlening aan te brengen die de klant ten goede kunnen komen.

In het geval er geen sprake is van noodzaak voor het contract of van een gerechtvaardigd belang, zal SynVest altijd uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verzamelen, verwerken en bewaren voor het optimaal functioneren van SynVest.

SynVest wil u commercieel benaderen
SynVest wil u graag als (potentiële) klant kunnen benaderen en wil u op de hoogte houden van de aangeboden producten en diensten, aanbiedingen, commerciële acties. Deze informatie kunt u op allerlei manieren ontvangen: tijdens een persoonlijk contact, via het internet, per e-mail, per post, per telefoon en op evenementen.

Indien u helemaal geen marketing van SynVest wenst te ontvangen, kunt u altijd gebruik maken van uw recht van bezwaar (zie hieronder onder ‘rechten van de betrokkene’) tegen direct marketing.

Met uw uitdrukkelijke toestemming kan SynVest u op een gepersonaliseerde wijze benaderen. Door het gebruik van uw persoonsgegevens en contactgegevens ontvangt u informatie die op u afgestemd is. Om aan deze vorm van direct marketing te doen kan SynVest alle daartoe verzamelde persoonsgegevens gebruiken. U kunt uw toestemming voor dit gebruik even eenvoudig weer intrekken als geven.

Om SynVest.nl aan te laten sluiten bij uw voorkeuren
Om ervoor te zorgen dat onze website goed beheerd kan worden en zo goed mogelijk aansluit op uw voorkeuren, verzamelt SynVest ook informatie over uw website-gebruik, door middel van cookies. Meer informatie hierover vindt u in de Cookie verklaring onder aan deze Privacy verklaring.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u als persoon een aantal rechten ten opzichte van SynVest:

 • Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere partij.
 • Het recht op inzage: Uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacy-beleid, kunt u een e-mail sturen aan SynVest (info@SynVest.nl) of via een gedateerde en ondertekende brief aan SynVest. U kunt bepaalde persoonsgegevens ook zelf bekijken en wijzigen in ‘mijnsynvest’.

Met wie wisselt SynVest gegevens uit?

SynVest verwerkt in bepaalde gevallen publieke gegevens. Het kan hierbij gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht (bijvoorbeeld de benoeming van een bestuurder van een vennootschap), gegevens die algemeen bekend zijn (bijvoorbeeld de informatie van de Kamer van Koophandel) of gegevens die u zelf publiek bekend hebt gemaakt (bijvoorbeeld informatie op uw sociale media profiel).

Daarnaast kan SynVest ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen. Deze professionele partners zijn ervoor verantwoordelijk dat de betreffende informatie rechtsgeldig verzameld wordt. De derde partijen die gegevens verzamelen en doorgeven aan SynVest voldoen dus ook aan de relevante wettelijke bepalingen en zorgen er onder meer voor dat u voldoende ingelicht bent over het feit dat zij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en kunnen doorgeven. SynVest ziet toe op deze rechtsgeldige verzameling en gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden dan deze waarover u door de derde partij geïnformeerd bent.

De bovenstaande gegevens kunnen gebruikt worden voor de doelstellingen die binnen deze Privacy Verklaring worden aangeduid en om de juistheid van de aangereikte gegevens te controleren.

SynVest hecht groot belang aan het naleven van de privacywetgeving en de discretieplicht die op SynVest rust. Daarom worden uw persoonsgegevens door SynVest enkel met derden gedeeld in één van de volgende gevallen:

 • Als het verzoek gebaseerd is op een wettelijke bepaling of een wettelijk belang.
 • Als de verstrekking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Als SynVest zich kan beroepen op haar gerechtvaardigd belang en u hierover geïnformeerd heeft (met respect voor uw recht op bezwaar, zie onder ‘rechten van de betrokkene’).

Met uitzondering van wat in deze Privacy Verklaring bepaald is, deelt SynVest uw gegevens niet aan derden mee, tenzij u hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming verleent.

De verwerking van persoonsgegevens vindt zowel plaats bij SynVest als bij verschillende verwerkers waar SynVest gebruik van maakt. SynVest doet, rechtstreeks of indirect, een beroep op andere verwerkers, zoals:

 • ICT (beveiligings-)dienstverleners.
 • Marketing- en communicatiebureaus en gelijksoortige bedrijven om via de gepaste kanalen met u te communiceren.
 • Derde partijen die cookies hanteren

Deze ondernemingen kunnen persoonsgegevens van de klanten van SynVest gebruiken voor administratieve en commerciële doelen, risicobeheer, veiligheid en fraudebestrijding, onder dezelfde voorwaarden als SynVest zelf en onder toezicht van SynVest.

Uw persoonsgegevens zijn veilig bij SynVest

De toegang tot uw persoonsgegevens wordt binnen SynVest beperkt. Enkel de personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens.
De SynVest-website kunnen links naar websites of informatie van derden bevatten. SynVest controleert die websites of die informatie van derden in principe niet. De aanbieders van die websites of derden kunnen hun eigen privacy beleid hebben. SynVest raadt u dan ook aan om de voorwaarden van die andere partijen door te nemen. SynVest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, het gebruik ervan of het privacy beleid van die websites.

Hoe lang bewaart SynVest uw gegevens?

SynVest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u geen klant bent en nooit klant bent geweest en SynVest niet wettelijk verplicht is uw gegevens te bewaren worden uw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar bewaard.

Vragen en klachten

Indien u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, zal SynVest u eerst zelf proberen verder te helpen.

U kunt elke klacht met betrekking tot de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken bij ons. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 020- 23 51 490 of per e-mail info@synvest.nl.

Postadres
SynVest 
Paasheuvelweg 20
1105 BJ Amsterdam

E-mailadres 
info@synvest.nl

Indien u niet akkoord gaat met de beantwoording van SynVest, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie verklaring

De website van SynVest maken gebruik van cookies om u een optimale gebruikservaring te bieden. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Ze worden voornamelijk gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

Zo kunt u bijvoorbeeld bij een volgend bezoek aan onze website worden geïdentificeerd en kunnen wij uw gebruiksgemak vergroten door onze website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website persoonlijker te maken.

Cookies kunnen zowel door SynVest als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer we derden toelaten cookies te plaatsen op onze website of in de app, dan zorgen we ervoor dat zij u niet kunnen identificeren.

Er bestaan verschillende soorten cookies.

 • Functionele cookies: het absolute minimum om de website te laten functioneren. Zonder deze cookies kunt u niet door onze website navigeren en ook niet de functionaliteiten (zoals uw privacy-instellingen) gebruiken. Belangrijke cookies dus.
 • Analytische cookies: het gebruiksgedrag van onze website samengevat in cijfers. De bedoeling? Uw gebruikservaring verbeteren. Deze cookies verzamelen daarvoor bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezoekers op onze website, welke webpagina’s het populairst zijn en de tijd die u besteedt op een bepaalde webpagina. SynVest verwerkt deze gegevens dus op basis van haar gerechtvaardigd belang.
 • Marketing cookies: de mogelijkheid van een gepersonaliseerde website. Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag. De reden hiervoor? De website personaliseren, advertenties op andere websites relevanter maken en beter afstemmen op uw interesses, en het kunnen delen van artikelen via social media. Met deze instelling is uw gebruikservaring optimaal. Deze cookies gebruiken we alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Na het bezoek aan de website van SynVest kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.