Het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen.

Terug