Het behaalde resultaat bij verkoop van onroerend goed na aftrek van: de verkoopkosten en aflossing van de hypothecaire geldlening.

Terug