Indirect rendement is het behaalde resultaat bij verkoop van onroerend goed na aftrek van: de verkoopkosten en aflossing van de hypothecaire geldlening.

Meer informatie over beleggen:

Wat is rendement op beleggen in vastgoed?

Wat is rendement?

Wat is direct rendement?

Wat is jaarrendement?

Wat zijn de meest gangbare en populaire beleggingsvormen?

Terug