Het rendement van een belegging over één jaar (vaak uitgedrukt als een percentage). Het rendement is inclusief dividend en vermogenswinst of -verlies. De transactiekosten en belastingen vallen hier niet onder.

Terug