Het jaarrendement is het rendement dat een belegging behaalt over één bepaald jaar.

Het jaarrendement wordt meestal uitgedrukt als een percentage en geeft aan hoeveel een belegging in waarde is gestegen of gedaald gedurende het jaar. Als een belegging bijvoorbeeld aan het begin van het jaar €100 waard was en aan het einde van het jaar €110 waard is, dan heeft de belegging een jaarrendement van 10% behaald.

Het rendement van een jaar biedt geen garantie voor het volgende jaar, beleggen brengt nu eenmaal risico's met zich mee, maar het geeft beleggers wel een beeld van de prestaties van de beleggingen. Het kan ook worden gebruikt om bepalen welke beleggingen het meest interessant zijn en om te vergelijken met andere beleggingsmogelijkheden. Het jaarrendement is inclusief dividend en vermogenswinst of -verlies. De transactiekosten en belastingen vallen hier niet onder.

Meer informatie over beleggen

Beginnen met beleggen?

Wat zijn de meest gangbare en populaire beleggingsvormen?

Checklist beleggen

Terug