Hoe moet u het rendement op beleggen berekenen en wat levert het beleggen eigenlijk op? Dit vragen veel (beginnende) beleggers zich af. U wil natuurlijk wel dat het geld dat u belegt later meer geld oplevert.

Sommige beleggers kijken bij de beleggingskeuze vooral naar het voorgespiegelde rendement. Toch is het belangrijk om ook altijd naar de risico’s én kosten te kijken. In deze blog bespreken we een aantal voorbeelden.

Verschil bruto- en nettorendement

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het bruto- en nettorendement, want dit kan een groot verschil maken. Met het brutorendement bedoelen we het rendement vóórdat de kosten eraf zijn. Bij het nettorendement zijn de kosten wel van de opbrengst afgetrokken.

Het nettorendement laat zien hoeveel geld u uiteindelijk overhoudt. Heeft u na twee jaar beleggen een brutorendement van 7 procent met 2 procent aan kosten? Dan is uw nettorendement 5 procent (de belasting en inflatie buiten beschouwing gelaten).

Alles wat u aan kosten betaalt, gaat dus van het brutorendement af en maakt het moeilijker om uw gewenste beleggingsdoel te behalen. Daarnaast is elke euro die u uitgeeft, ook niet meer beschikbaar om in de toekomst rendement mee te behalen.

Bij beleggingen heeft u vaak te maken met eenmalige en doorlopende kosten. Stel dat de doorlopende kosten stijgen met 1 procent. Dit lijkt misschien niet veel, maar als er gedurende langere tijd jaarlijks 1 procent op uw rendement wordt ingehouden, kan dat na verloop van tijd toch van grote invloed zijn.

Beleggingsdoelen

In het eerste voorbeeld gaan we ervan uit dat u nu 30 jaar oud bent en op 60-jarige leeftijd een tweede huis wilt kopen of vervroegd met pensioen wil. Dit duurt nog 30 jaar; daarom is uw beleggingshorizon 30 jaar.

Allereerst is het belangrijk om een inschatting te maken van het bedrag dat u nodig heeft om het tweede huis te kopen of om 8 jaar vroegpensioen te overbruggen. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat u 300.000 euro nodig heeft. Er wordt uitgegaan van een startkapitaal van 20.000 euro.

Zet u de helft van dit bedrag op een spaarrekening tegen 0 procent rente en belegt u de andere helft in een fonds tegen 8 procent rente, dan maakt u gemiddeld 4 procent rendement.

Maandelijks moet u dan 342 euro (of jaarlijks 4.031 euro) bijleggen, om na 30 jaar ruim 300.000 euro vermogen te hebben opgebouwd. U kunt er ook voor kiezen direct 72,496 euro bij te leggen, om dit resultaat te bereiken. Het voordeel van de laatste methode, is dat u elk volgend jaar weer 4 procent rendement maakt over dit hogere bedrag.

Stel dat de (beheer)kosten van deze belegging 1 procent per jaar zijn, dan wordt er maar 3 procent rendement gemaakt. U haalt dan nooit de 300.000 euro, maar krap 250.000 euro. Dit is iets om over na te denken voordat u begint met beleggen.

De beleggingsstrategie

Er zijn handige rekentools om te bekijken wat voor u de juiste beleggingsstrategie is. Doe dit bij voorkeur samen met een adviseur, zeker als u nog niet heel veel ervaring hebt met beleggen.

Voorbeeld 2: u bent 40 jaar oud en u hebt 100.000 euro gekregen als erfenis. U wil graag op uw 60e een tweede huis kopen of stoppen met werken. U houdt graag 15.000 euro achter de hand voor noodgevallen en zet dit op uw spaarrekening tegen 0 procent rente.

U houdt 85.000 euro over. U wilt 55.000 euro offensiever (risicovoller) beleggen in een aandelen- of vastgoedbeleggingsfonds tegen 6 procent.

De overige 30.000 euro besluit u defensief te beleggen in een minder risicovol obligatiefonds. Daarnaast wilt u elke maand bij beide fondsen 100 euro inleggen. Over 20 jaar levert dit respectievelijk het volgende op: 223.184 + 74.318 = 297.402 euro.

Zorgvuldig beleggen

Deze bedragen kunnen hoger of lager uitvallen. Zorg daarom dat u een goed inzicht heeft in de kosten, het risico en het rendement van de (mogelijke) beleggingen.

Interesse in beleggen bij SynVest?

Als u nieuw bent in de wereld van beleggen, staan we klaar om u te voorzien van waardevolle informatie om weloverwogen beslissingen te nemen middels de Beleggen in vastgoed brochure. Wij zijn ervan overtuigd dat deze informatie u zal helpen bij het vormen van een duidelijk beeld van de mogelijkheden en uitdagingen die beleggen in vastgoed met zich meebrengt. 

We begrijpen dat de materie van vastgoedbeleggingen complex kan zijn, en daarom willen we u graag de mogelijkheid bieden om hierover meer te weten te komen tijdens een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers.