De tijd die iemand nodig heeft om te beleggen, zodat het streefbedrag wordt behaald. De beleggingshorizon is (mede)bepalend voor de manier waarop iemand gaat beleggen; bij een langere horizon kan er meer risico worden genomen dan bij een kortere horizon. 

Terug