Door de lage rente kopen veel particuliere beleggers vastgoed als belegging. Met name nu de aandelenmarkten voor het eerst in tijden dalen neemt de vraag naar beleggingspanden enorm toe. In de grote steden wordt hierdoor zelfs de vastgoedmarkt voor mensen die een appartement/huis zoeken ernstig verstoort.

Hierbij gaat men er gemakshalve vanuit dat hun privé beleggingspand(en) automatisch in Box 3 vallen. Helaas is dat echter niet in alle gevallen zo. Het criterium van de fiscus is “of er al of niet sprake is actieve exploitatie en/of specifieke expertise”. Indien zulks het geval is komt het beleggingspand in Box 1 waardoor huuropbrengst en een waardevermeerdering ook belast zal worden.

Een pand valt in Box 1 als er aan twee voorwaarden is voldaan:

  1. er is sprake van meer dan normaal actief vermogensbeheer.
  2. werkzaamheden moeten erop gericht zijn om meer voordeel te halen dan bij normaal vermogensbeheer het geval zou zijn geweest.

Conclusie: zoveel mogelijk werkzaamheden uitbesteden bij derden. Bijvoorbeeld het beheer (administratief en technisch) van het pand uitbesteden aan een professionele beheerder en zo nodig fiscaal advies inwinnen. Immers, een wijziging van Box kan een dure grap zijn.