Beleggen in vastgoed is populair. Het levert veelal een mooie inkomstenstroom op. Daarnaast is er op termijn vaak ook nog een waardestijging van het vastgoed. In deze blog behandelen we verschillende mogelijkheden om in vastgoed te beleggen. Hierdoor kunt u beter beslissen of u dat zelf gaat doen, of uitbesteedt aan professionals.

Wat is vastgoed beleggen eigenlijk?

Velen van u zullen al in vastgoed beleggen; namelijk het eigen huis. Daarnaast kunt u ook in een tweede woning, een winkel, een kantoor, een bedrijfsgebouw of een logistiek centrum beleggen.

Het kenmerk van deze belegging is vaak dat een huurder voor de inkomstenstroom zorgt. Daarvan moeten dan wel de hypotheekrente en (onderhouds)kosten worden betaald door de eigenaar/ belegger. Het nettoresultaat is het directe rendement.

Daarnaast is er indirect rendement; de waardeverandering van het vastgoed. Dit zijn ook de risico’s. Onder minder goede economische omstandigheden kan een huurder failliet gaan of vertrekken, waardoor het pand (tijdelijk) leeg staat en er geen huur binnenkomt. De kosten lopen door en de winkel, het kantoor of het bedrijfsgebouw kan dan mogelijk in waarde dalen.

Direct of indirect in vastgoed beleggen

Als belegger zijn er verschillende keuzes. U kunt zelf direct in een pand beleggen, zoals in bovenstaande voorbeelden.

Ook is er de mogelijkheid in een (beursgenoteerd) vastgoedfonds te beleggen. Dit wordt indirect beleggen genoemd. Aan beide mogelijkheden zitten voor- en nadelen.

Als u direct in vastgoed gaat beleggen is het veelal niet mogelijk om op korte termijn meerdere objecten aan te kopen. Hoewel de hypotheekrente momenteel zeer laag is moet u dan toch wel wat eigen geld meenemen. En koopt u dan wel het goede object?

Bij direct beleggen is er vaak beperkte spreiding van uw vastgoedbeleggingen en bovendien is de verhandelbaarheid laag. Het één-twee-drie verkopen van uw vastgoed is meestal niet mogelijk en daarnaast zijn er de relatief hoge transactiekosten. Het voordeel is wel; u bent de baas en kunt alle beslissingen zelf nemen.

Beursgenoteerde vastgoedfondsen

Bij indirect beleggen koopt u aandelen of participaties in een fonds met een vastgoedportefeuille. Dit fonds kan beursgenoteerd zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Bovendien is dat ook niet altijd wenselijk, want beursgenoteerde vastgoedaandelen kunnen flink in prijs fluctueren.

U heeft net vastgoedaandelen gekocht, de beurs maakt een slechte fase door en de koers keldert. Op dat niveau wilt u niet verkopen, omdat het geen recht doet aan de werkelijke (taxatie) waarde van het onroerend goed.
Het voordeel is wel dat vastgoedaandelen meestal makkelijk zijn te verhandelen als u het belegde geld snel nodig heeft en dat u soms relatief goedkoop, beneden taxatiewaardes, verschillende fondsen kunt kopen.

Specifieke of regionale vastgoedfondsen

Een vastgoedfonds heeft vaak een breed gespreide portefeuille van objecten. Dit kan een specifiek fonds zijn voor winkels, óf kantoren óf logistieke centra. Ook kan dit gericht zijn op een specifiek land met een mix van objecten: woningen, winkels, zorgvastgoed e.d.

Niet alleen zorgt dit voor een bredere spreiding van de portefeuille, waardoor de risico’s beperkt worden. Ook heeft een vastgoedfonds professioneel management dat gepokt en gemazeld is in de aan- en verkoop van objecten, het beheer ervan en de financiering, waaronder het voor langere tijd wel of niet vastzetten van de hypotheekrente.

Beleggen in Nederland en Duitsland

SynVest heeft er al jaren geleden voor gekozen haar beleggers te ontzorgen met een aantal (niet-beursgenoteerde) vastgoedbeleggingsfondsen gericht op Duitsland en Nederland.

Kenmerkende elementen zijn: een grote spreiding in objecten, met winkels voor de dagelijkse levensbehoeften, huurwoningen, zorgvastgoed en bijvoorbeeld ook logistieke centra.

Hiermee wordt onder meer ingespeeld op langjarige trends, waardoor de kans klein is dat dit onroerend goed niet verhuurd is of langdurig leeg zou staan. Bovendien zijn er hierdoor veel huurders, waardoor het risico van een hoog leegstandspercentage verder beperkt wordt.

Door professioneel management en het onder goede condities afsluiten van de financiering levert dit de belegger van SynVest een redelijk voorspelbaar rendement op. Met de huidige lage rente is dit een uitstekend alternatief om vermogen op te bouwen.

Geen enkele belegging is echter zonder risico. Dus stop nooit al uw geld alleen in vastgoed. Ook dat is een goede reden niet direct te beleggen in één of enkele objecten, maar wél in een goed gespreide portefeuille via een vastgoedbeleggingsfonds.

Interesse in beleggen bij SynVest?

Als u nieuw bent in de wereld van beleggen, staan we klaar om u te voorzien van waardevolle informatie om weloverwogen beslissingen te nemen middels de Beleggen in vastgoed brochure. Wij zijn ervan overtuigd dat deze informatie u zal helpen bij het vormen van een duidelijk beeld van de mogelijkheden en uitdagingen die beleggen in vastgoed met zich meebrengt. 

We begrijpen dat de materie van vastgoedbeleggingen complex kan zijn, en daarom willen we u graag de mogelijkheid bieden om hierover meer te weten te komen tijdens een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers.

 

Meer informatie over beleggen

Geld investeren in vastgoed via een beleggingsfonds