Beleggen in vastgoed blijft voor veel beleggers interessant. Het is tastbaar, inflatiebestendig én geeft doorgaans een hoog direct rendement uit huurinkomsten. De historisch lage rente op spaargeld maakt beleggen in vastgoed extra aantrekkelijk. Waarom is de lage rente juist gunstig voor beleggingen in vastgoed? Hoe werkt beleggen in vastgoed via een beleggingsfonds? En wat zijn de verschillen tussen een open-end fonds en een closed-end fonds?

Beleggen in vastgoed

Vermogen behouden en opbouwen is tegenwoordig niet vanzelfsprekend. De economische groei vertaalt zich in een stijging van de consumentenprijzen, maar de rente beweegt niet mee. Daardoor zien spaarders hun vermogen langzaam verdampen. Slimme investeringen kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn, in vastgoed bijvoorbeeld. Voor de aankoop van vastgoed leent men meestal deels geld bij een bank. Terwijl de lage rente nadelig is voor spaargeld, is een lage hypotheekrente juist gunstig voor de aankoop van panden. De kosten van de lening zijn dan namelijk ook laag. Door de geheel of deels aan de index gekoppelde huurcontracten is vastgoed bovendien inflatiebestendig. Gaat de inflatie omhoog? Dan stijgt normaliter ook de huur van het vastgoed en daarmee het directe rendement voor de belegger.

De voordelen van een beleggingsfonds

Wie voldoende tijd, kennis en geld heeft, kan overwegen zelf panden aan te kopen als investering. U bent dan zelf aan zet voor de selectie, het beheer en het onderhoud van het vastgoed. Laat u deze taken liever over aan professionals? Dan kunt u er ook voor kiezen te investeren in vastgoed via een beleggingsfonds. U kunt op die manier beleggen in een vastgoedportefeuille zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het beheer en onderhoud van de panden. De beheerder of het management van het beleggingsfonds is verantwoordelijk voor de selectie, het beheer en het onderhoud van het vastgoed. Vaak beschikken zij over specialistische kennis en ervaring op het gebied van vastgoedacquisitie en -beheer.

Wilt u gaan beleggen in vastgoed via een beleggingsfonds? Dan heeft u de keuze tussen een open (open-end) fonds of een gesloten (closed-end) fonds

Beleggen in een gesloten fonds 

Beleggingsfondsen in supermarkten of in woningen zijn vaak gesloten fondsen. Er is één moment om in te stappen en als belegger kunt u uw belegging niet verkopen of uitbreiden. Uitstappen is pas mogelijk wanneer het fonds wordt opgeheven. Meestal wordt een termijn van zeven tot tien jaar gehanteerd, maar de termijn is een indicatie en biedt geen zekerheid. Als de markt zich bijvoorbeeld niet goed ontwikkelt, kan de termijn worden verlengd.

Daardoor weet u als belegger niet zeker wanneer u over uw geld kunt beschikken. Ook weet u niet precies welk bedrag u na de opheffing van het fonds kunt verwachten, want een jaarlijkse taxatie van de objecten is niet verplicht. Het is dus onduidelijk hoe de waarde zich ontwikkelt.

Beleggen in een open fonds

Bij een open fonds is het voor de belegger mogelijk om in te stappen, de belegging uit te breiden en uit te stappen wanneer hij wil. Aan het uitstappen uit een open fonds zijn vaak wel een aantal voorwaarden verbonden om het fonds en andere beleggers te beschermen. Een voorbeeld hiervan is door een uitstaptermijn te hanteren. Als er steeds meer beleggers instappen, kan het fonds groter worden.

Met een gespreide portefeuille met verschillende soorten vastgoed en huurders loopt een belegger minder risico, want door de spreiding zijn tegenvallers beter op te vangen. Bovendien worden de objecten van een open fonds jaarlijks getaxeerd om de koers te kunnen bepalen. Hierdoor weet u als belegger precies hoe de waarde van het fonds zich ontwikkelt. Bevalt die ontwikkeling u niet of heeft u uw geld onverwacht eerder nodig? Dan staat het u vrij om uit te stappen (onder bepaalde voorwaarden).

Meer weten?

Overweegt u te gaan beleggen in vastgoed? Elke beleggingsinstelling is verplicht essentiële informatiedocument (EID) beschikbaar te stellen. Hierin leest u meer over de risico’s en de kosten.

Naast investeren in vastgoed via een beleggingsfonds kunt u er ook voor kiezen zelf vastgoed aan te kopen of te beleggen in beursgenoteerd vastgoed.