Dankzij de lage rente, inflatie en vermogensbelasting wordt het geld op uw spaarrekening steeds minder waard. Wat maakt investeren in vastgoed tot een aantrekkelijk alternatief?

Wie het nieuws of de mededelingen van zijn bank een beetje volgt, zal het niet zijn ontgaan. De spaarrente is de afgelopen jaren steeds verder naar beneden geduikeld, en nadert inmiddels het absolute nulpunt. Tegelijk heft de overheid nog steeds belasting over bijeengebracht vermogen, en zorgt inflatie ervoor dat uw spaargeld steeds minder waard wordt.

Belangrijke voordelen

Steeds meer Nederlanders gaan daarom op zoek naar een alternatief dat hun gespaarde vermogen wél op een acceptabele manier laat groeien. Beleggen in vastgoed is een van de logische mogelijkheden. Uiteraard brengt dat risico’s met zich mee. Net als bij elke belegging is er een kans dat de vastgoedbelegger (een deel van) zijn belegde vermogen kwijtraakt. Tegenover dit risico staan echter ook een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de spaarrekening.

Lagere aanschafkosten

Om te beginnen is de lage rentestand voor aankoop van vastgoed op dit moment zeer voordelig. Net als bij de aankoop van de meeste Nederlandse woonhuizen wordt de aankoop van vastgoed voor beleggingsdoeleinden namelijk vaak voor een aanzienlijk deel gefinancierd met een hypothecaire lening. Dankzij de lage rentestand vallen deze aanschafkosten nu dus ook lager uit.

Vaste inkomsten

De investering in vastgoed levert vervolgens op twee verschillende manieren rendement op. Het directe rendement bestaat uit de huur, die de eigenaar voor het gebruik van zijn pand in rekening brengt. Dat betreft vaak lang lopende (huur)contracten, die in die gehele periode vaste inkomsten genereren. In Duitsland is het bijvoorbeeld zelfs heel gewoon dat gebruikers van winkels of kantoren huurcontracten van tien tot vijftien jaar aangaan.  

Meer rendement

Vastgoedinvesteringen genereren ook nog op een tweede manier rendement. Dat is de waardestijging die het aangekochte vastgoed door de jaren heen veelal realiseert. Zoals we tijdens de recente crisis zagen, is het natuurlijk ook goed mogelijk dat de waarde van vastgoed afneemt. Wie echter kijkt naar de langjarige gemiddelden, constateert dat de gemiddelde waarde van vastgoed vrijwel altijd omhoog beweegt.

Inflatiebescherming

Dat is ook een belangrijke reden waarom investeren in vastgoed zo’n goede bescherming biedt tegen inflatie. Het opnieuw bouwen van een soortgelijk pand brengt namelijk kosten met zich mee, zoals de kosten van bouwmaterialen en bouwvakkers. Al deze kosten groeien door de jaren heen doorgaans automatisch mee met de inflatie mee. Wanneer de inflatie aantrekt, zullen de inkomsten uit vastgoed daarom dus normaal gesproken meestijgen.

Tastbaar en solide

Indirect is hier voor veel beleggers ook een andere belangrijke reden aan gekoppeld waarom ze graag beleggen in vastgoed. Een gebouw is immers een heel tastbare en transparante belegging. En dat geldt zeker ook voor de grond waarop het pand is gebouwd. Het gaat nergens heen, en houdt altijd zijn waarde vast. Als de belegger geen onnodige risico’s neemt, en altijd een goede buffer apart houdt, is een vastgoedbelegging dus vaak letterlijk ‘zo solide als een huis’.