Dankzij de huidige economische situatie met lagere rente, inflatie en vermogensbelasting verliest het geld op uw spaarrekening steeds meer waarde. Dit heeft geleid tot een groeiende interesse in alternatieve investeringsmogelijkheden, zoals vastgoed. Wij leggen uit waarom investeren in vastgoed aantrekkelijk kan zijn.

Verminderde waarde van uw spaargeld

De waarde van uw spaargeld lijdt onder verschillende factoren, met name de hoge inflatie en de belastingdruk van de overheid. Inflatie zorgt ervoor dat het algemene prijsniveau sneller stijgt dan de rente die u ontvangt, waardoor uw koopkracht geleidelijk afneemt. Daarnaast wordt er vermogensbelasting geheven op uw spaargeld, waardoor uw vermogen verder wordt aangetast.

Als u wilt kijken naar alternatieven voor traditioneel sparen, kan beleggen in vastgoed een aantrekkelijke optie zijn, met name in vastgoedbeleggingsfondsen. Bent u benieuwd naar de redenen waarom beleggen in vastgoed op dit moment aantrekkelijk is? We geven u graag een gedetailleerde uitleg.

Waarom beleggen in vastgoed via een vastgoedfonds?

Veel beleggers kiezen voor vastgoedinvesteringen vanwege de tastbaarheid. Ook als u belegt via een vastgoedfonds, heeft u een duidelijk inzicht in uw investering. Ditzelfde geldt voor de grond waarop het vastgoed is gevestigd, een waardevol bezit dat vaak zijn waarde behoudt. Door te investeren via een vastgoedfonds, kunt u profiteren van een gediversifieerde vastgoedportefeuille die onder andere gezondheidscentra, supermarkten, woningen, kantoren en andere panden omvat. Elk pand heeft een eigen functie, waardoor risico's worden gespreid.

Voordelen van beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed via een vastgoedfonds levert u op verschillende manieren rendement op. Allereerst stijgt vastgoed vaak in waarde en wordt het pand – en dus ook uw belegging – door de jaren heen steeds meer waard. Natuurlijk is dit niet altijd het geval. In tijden van crisis is het goed mogelijk dat de waarde van vastgoed afneemt. Echter, als we kijken naar de gemiddelden op de lange termijn, zien we dat de gemiddelde waarde van vastgoed bijna altijd omhoog beweegt. U kunt uw vastgoedaandelen later dus voor een hogere prijs doorverkopen. Dit maakt een belegging in een vastgoedfonds een interessant alternatief om vermogen op te bouwen.

Vast inkomen

Een bijkomend voordeel van beleggen in vastgoed is het directe rendement dat u uit de belegging haalt. Dat betreft vaak langlopende (huur)contracten, die gedurende die hele periode vaste inkomsten genereren. Een van de voordelen van beleggen in vastgoed via een vastgoedfonds is het feit dat in de huurcontracten van het fonds ook is vastgelegd hoeveel van de inflatie wordt doorbelast. Dit betekent dat de inkomsten uit de verhuur meestijgen met de inflatie. De kosten en (huur)opbrengsten van een vastgoedfonds zijn goed te voorspellen. Hierdoor kunt u elke maand een voorschot dividend uitgekeerd krijgen. Elk jaar stelt het fonds dit bedrag voor u vast.

Waarom beleggen in vastgoed nu aantrekkelijk is?

Zoals eerder benoemd komt dit voornamelijk door de stijgende prijzen van de huurinkomsten. Door te investeren in vastgoed via een vastgoedfonds beschermt u uzelf tegen inflatie.

We zullen dit nog verder toelichten. Naast het directe rendement, dat binnen een vastgoedfonds meestijgt met de inflatie, hebben de hogere huurinkomsten over het algemeen een positieve invloed op de waarde van het vastgoed. Ook het opnieuw bouwen van een soortgelijk pand brengt kosten met zich mee, die door de jaren heen meestal automatisch meestijgen met de inflatie. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende prijs van bouwmateriaal en de lonen van bouwvakkers. Wanneer het algemeen prijspeil stijgt – zoals op dit moment het geval is – zullen de inkomsten uit vastgoed met de inflatie meestijgen.