Mede dankzij de lage rente en de snelle groei van de economie is beleggen in Duits vastgoed momenteel zeer interessant. Net als bij elke belegging kunt u door te beleggen in vastgoed (een deel van) uw geld kwijtraken. Daar staat echter tegenover dat investeren in vastgoed op twee verschillende manieren een aantrekkelijk rendement kan opleveren.

Direct rendement

Het directe rendement bestaat uit de huur die de huurders betalen om een pand te mogen gebruiken. Zeker in Duitsland gaat het daarbij vaak om lang lopende (huur)contracten. Zo is het bijvoorbeeld heel gewoon dat Duitse huurders van winkels of kantoren huurcontracten van tien tot vijftien jaar aangaan. Het bij vastgoed altijd aanwezige risico op leegstand is daardoor minder groot.

Aanvullend rendement

Tweede vorm van rendement is de waardestijging van het aangekochte vastgoed. Zoals we tijdens de recente crisis zagen, is het natuurlijk ook goed mogelijk dat de waarde van vastgoed afneemt. Wie echter kijkt naar de langjarige gemiddelden, constateert dat de gemiddelde waarde van vastgoed meestal omhoog beweegt. Voor wie geen haast heeft, en zijn inleg voor langere tijd kan investeren, kan vastgoed dus een aantrekkelijke vorm van beleggen zijn.

Maandelijks voorschotdividend

Het SynVest German RealEstate Fund bezit in totaal 40 objecten, met een fondsvermogen van circa 190 miljoen euro. Een uniek kenmerk van het fonds is het voorschotdividend dat u elke maand ontvangt. Dit bedrag kunt u laten uitkeren, of direct weer herbeleggen in het fonds. Die keuze kunt u elk moment aanpassen. Op dit moment keert het fonds 6,9% per jaar uit. Kiest u voor herbeleggen, dan is het dividend zelfs 7,1%. 

Verrekenen aankoopkosten

Belangrijk om hier op te merken is dat de aankoop van vastgoed geldt als een lange termijn belegging. Mede daarom zijn de uitstapkosten in de eerste drie jaar (respectievelijk 9%, 7% en 5%) aanzienlijk hoger dan daarna (2,5%). Op deze wijze verrekent SynVest de gemaakte aankoopkosten, waaronder het makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten en de overdrachtsbelasting. Deze uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, dus niet aan SynVest zelf.

Meer over beleggen in Duits vastgoed