Wat houdt duurzaam beleggen in?

Als we de verschillende vastgoedfondsen aan een nader onderzoek onderwerpen heeft iedereen daarvoor zo zijn eigen definitie. Niettemin is er één ding duidelijk. Duurzaam beleggen heeft te maken met zowel financieel rendement als met een positieve bijdrage aan mens en milieu.

Duurzaam beleggen gaat over houdbaarheid (‘sustainability’) en heeft betrekking op klimaat en natuur, sociale kwesties en bestuur van ondernemingen. Voor duurzaamheid en duurzaam beleggen worden ook wel de termen ‘ESG’ (Environment, Social and Governance) en ‘(maatschappelijk) verantwoord beleggen’ gebruikt.

Duurzaamheid steeds belangrijker

Duurzaamheid wordt met de dag belangrijker. Consumenten kiezen steeds vaker voor verantwoorde producten en diensten. En niemand wil bewust investeren in bedrijven die mensenrechten schenden, het milieu enorm vervuilen of zich schuldig maken aan kinderarbeid en corruptie. Niet voor niets dat veel bedrijven zich nu terugtrekken uit Rusland.

Kortom, duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en binnen ondernemerschap. Daarom is duurzaam beleggen nu al de toekomst. SynVest schetst wat voor u de mogelijkheden zijn om op deze onomkeerbare trend in te spelen.

Lange termijn waarde creatie

Duurzaam beleggen is gericht op lange termijn waarde creatie: een houdbare wereld met ondernemingen en overheden die niet alleen oog hebben voor nu, maar ook voor de gevolgen van hun handelen voor de lange termijn.

Duurzame beleggers letten bij elke beslissing op rendement, risico, kosten en de prestaties van deze beleggingen op het gebied van duurzaamheid. Dat is tevens een punt wat hoog op de agenda staat bij (EU-)overheden. Waar moet u dan nog meer op letten?

Drie belangrijke onomkeerbare trends

Voor de komende jaren zien (grote) beleggers in het algemeen drie belangrijke trends waar met het beleggingsbeleid op wordt ingespeeld. Deze trends zijn cruciaal voor het vermogen van bedrijven om langetermijn waarde te creëren.

De drie belangrijke trends zijn: 

  1. Klimaatverandering en de noodzaak van de energietransitie (ook actueel gezien de oorlog in Oekraïne); 
  2. Toenemende schaarste van grondstoffen en voedsel en de noodzaak anders om te gaan met natuurlijke hulpbronnen; 
  3. De digitalisering van de samenleving met een steeds grotere rol voor technologie.

Dat bedrijven mensenrechten respecteren wordt beschouwd als een randvoorwaarde. Daarnaast zijn goed ondernemingsbestuur zowel basis als een middel. Zonder goed bestuur, een goede (financiële) bedrijfsvoering en een goede relatie met aandeelhouders, kunnen bedrijven niet succesvol opereren. De trends op het gebied van klimaatverandering, toenemende schaarste van grondstoffen en digitalisering met respect voor mensenrechten sluiten goed aan bij bijna alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties; de ’Sustainable Development Goals’ (SDG’s). Deze SDG’s zijn voor veel (grote) beleggers in toenemende mate een belangrijke leidraad in hun beleid.

Wat zijn de mogelijkheden om duurzaam te beleggen?

Een (grote) belegger beschikt over verschillende mogelijkheden om duurzaam te beleggen. Allereerst zijn dat in- en uitsluiting.

Bij insluiting wordt belegd in bedrijven die financieel aantrekkelijk zijn én duurzaam en verantwoord te werk gaan; bedrijven, vastgoed of infrastructuur die bijdragen aan de SDG’s.

Via een uitsluitingsbeleid kunnen bepaalde beleggingen worden gestopt die niet verantwoord zijn, zoals producenten van wapens die verboden zijn volgens internationale verdragen. Concreet: bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clusterbommen, anti-persoons(land)mijnen en chemische en biologische wapens.

Ook kunnen tabaksbedrijven worden gemeden en bedrijven die betrokken zijn bij de productie van (belangrijke onderdelen van) kernwapens. En onlangs heeft ABP Shell in de ban gedaan omdat besloten is niet meer te beleggen in bedrijven die actief zijn met fossiele energie.

Andere instrumenten die beleggers actief inzetten zijn: het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, verbetertrajecten om goed ondernemingsbestuur verder aan te sporen, het bundelen van krachten met andere partijen en het versterken van lopende samenwerkingen met andere beleggers en stakeholders.

Interesse in beleggen bij SynVest?

Als u nieuw bent in de wereld van beleggen, staan we klaar om u te voorzien van waardevolle informatie om weloverwogen beslissingen te nemen middels de Beleggen in vastgoed brochure. Wij zijn ervan overtuigd dat deze informatie u zal helpen bij het vormen van een duidelijk beeld van de mogelijkheden en uitdagingen die beleggen in vastgoed met zich meebrengt. 

We begrijpen dat de materie van vastgoedbeleggingen complex kan zijn, en daarom willen we u graag de mogelijkheid bieden om hierover meer te weten te komen tijdens een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers.