Obligaties

Als u investeert in obligaties, leent u uw geld feitelijk aan de uitgever van deze waardepapieren. Dat kan een bedrijf zijn, maar bijvoorbeeld ook de Nederlandse of een buitenlandse overheid. Uw rendement bestaat uit een vaste of een variabele rente. Omdat het risico dat uw geleende geld niet terugkomt over het algemeen laag is,  geldt dat ook voor het rendement dat daaraan is gekoppeld.

Grondstoffen

Beleggen in grondstoffen, die in het Engels ook vaak commodities worden genoemd, biedt in principe net zoveel mogelijkheden als er grondstoffen zijn. Bekende grondstoffen waarin actief wordt belegt zijn (ruwe) olie, graan, koffie, koper, zilver en uiteraard ook goud. De handel in grondstoffen geschiedt veelal via termijncontracten. Die geven de belegger het recht een bepaalde hoeveelheid tegen een bepaalde prijs te kopen.

Aandelen

Wie aandelen koopt, wordt aandeelhouder, en is daarmee in feite eigenaar van een stukje van het bedrijf dat deze waardepapieren heeft uitgegeven. Naast de mogelijke waardestijging keren veel bedrijven ook een deel van de gemaakte winst uit aan hun aandeelhouders. Voor veel beleggers is dit dividend ook een belangrijke reden om een aandeel te kopen.

Opties

Opties zijn zogenaamde afgeleide financiële producten, oftewel derivaten. Dat betekent dat de onderliggende waarde is afgeleid van andere waardepapieren of grondstoffen, zoals aandelen, olie of valuta (zoals de euro of de dollar).  De aankoop van een optie geeft de houder het recht deze zaken voor een vastgestelde prijs te kopen of verkopen op een bepaalde ‘expiratiedatum’. Logischerwijs hangt de waarde van dit recht tot koop of verkoop dus nauw samen met de waarde ontwikkeling van het gekoppelde aandeel of andere product.

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen verzamelen geld van afzonderlijke beleggers om dat als geheel te investeren in bijvoorbeeld aandelen, obligaties, beleggen in vastgoed, grondstoffen of bedrijven in opkomende economieën. Een beleggingsfonds investeert vrijwel altijd gespreid, waarmee het beleggingsrisico automatisch wordt teruggedrongen. Ongeveer 70 procent van alle beleggers belegt (ook) in beleggingsfondsen.

Indextrackers (EFT’s)

Net als beleggingsfondsen verzamelen indextrackers (ook wel Exchange Traded Funds ofwel EFT’s) geld van afzonderlijke beleggers om daarmee te beleggen. In dit geval wordt echter belegt in een index, oftewel de waarde van een samengesteld mandje van verschillende aandelen. Bijvoorbeeld de aandelen verhandeld op de Nederlandse effectenbeurs (de AEX-index). Er zijn ook talrijke andere indextrackers die bijvoorbeeld beleggen in de waarde van bedrijven in een bepaalde sector of met een bepaald thema (zoals duurzaamheid). 

Heeft u vragen? Neem dan contact op

Bel 020 - 23 51 490