Alle beleggingen die een belegger bezit. Een beleggingsportefeuille kan ook uit verschillende beleggingscategorieën bestaan, zoals aandelen, obligaties en onroerend goed.

Terug