Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag? U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Maar misschien staat uw vraag in onderstaande lijst, dan heeft u direct een antwoord.

SynVest algemeen

De beheerder van het fonds, SynVest Fund Management BV heeft een AFM vergunning

U kunt uw bankrekeningnummer eenvoudig wijzigen in mijnsynvest

Dit kan verschillende oorzaken hebben.

 • Het e-mailadres is niet bij ons bekend
  Gebruikt u wel het juiste e-mailadres? Mogelijk heeft u een ander e-mailadres bij ons opgegeven
 • Het wachtwoord is niet juist
  Misschien bent u uw wachtwoord vergeten. U kunt dan eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen. Klik op 'wachtwoord vergeten' en vul uw e-mailadres is.
 • Uw browsergeschiedenis
  Verwijder uw browsergeschienis en probeer daarna opnieuw in te loggen

Loopt u tegen andere problemen aan? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 -23 51 490 of per e-mail via info@synvest.nl

Wanneer u een bedrag overmaakt naar SynVest dan stort u dit bedrag op de bankrekening van de Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen(STAK). De STAK staat los van SynVest Asset Management dus wanneer SynVest Asset Management failliet zou gaan, heeft dit geen gevolgen voor uw inleg.

U ontvangt uw jaaropgave voor eind februari.

Heeft u een klacht? Dat vinden wij heel vervelend. Lees hier mee over onze klachtenprocedure. 

Duits vastgoed

Elk jaar wordt aan het begin van jaar het voorschotdividend vastgesteld. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van onder andere:

* de verwachte groei van de portefeuille en de daarbij behorende rendementen
* de verwachte huuropbrengsten
* de verwachte onderhoudskosten
* de beheerkosten 

SynVest hanteert voor dit fonds de forward pricing methodiek. Forward pricing houdt in dat u toe- en uittreedt tegen een handelskoers welke wordt vastgesteld na de periode waarin u een in- of verkoop order opgeeft.

Deze periode eindigt voor de SynVest fondsen op de laatste handelsdag van iedere maand om 16.00. De geldende handelskoers wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde per de eerste handelsdag (van de volgende maand). De intrinsieke waarde en de handelskoers worden uiterlijk op de vijfde werkdag van iedere maand vastgesteld en op de website in de factsheet gepubliceerd.

De in de factsheet opgenomen intrinsieke waarde en handelskoers zijn historische gegevens en zijn derhalve slechts een indicatie van de handelskoers waartegen u toe- of uittreedt.

Het bedrag dat wij per maand uitkeren per certificaat aan voorschotdividend is niet gekoppeld aan de koers. Dit bedrag is namelijk gebaseerd op het directe rendement (huuropbrengsten minus de kosten). Omdat wij het voorschotdividend in een percentage van de koers uitdrukken daalt het percentage als de koers stijgt.

                                         koers                        voorschotdividend (voor belasting)                            % voorschotdividend

Situatie 1                    4.400 euro                              296,04 euro                                                                    6,7%

Situatie 2                    4.500 euro                              296,04 euro                                                                    6,6%    

Feb 2019                    4.550 euro                              282,- euro                                                                        6,2% 

Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen hanteren we een maximale uitstaptermijn. Het kan zijn dat wanneer er een aantal (grote) beleggers op hetzelfde moment uitstappen, wij vastgoed moeten verkopen om u te kunnen uitbetalen.

Dit verkoopproces duurt in Duitsland veel langer dan in Nederland. En het kost ook tijd om een goede prijs te realiseren.

De uitstaptermijn is tot 100.000 euro: 3 maanden, van 100.000 tot 500.000 euro: maximaal 6 maanden en vanaf 500.000 euro is dit maximaal 12 maanden.

Beleggen in vastgoed is een lange termijn belegging.

Door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting) zijn we genoodzaakt de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening te brengen. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder.

De uitstapkosten zijn in jaar 1: 9%, jaar 2: 7% en in jaar 3:5%. Na 3 jaar zijn de uitstapkosten 2,5%.

Wanneer u uw belegging (of een deel hiervan) wilt verkopen, vul dan een transactieformulier in en stuur deze naar ons op. Het transactieformulier is te vinden in het downloadcentrum onder ‘overig’.

Let op: aan de verkoop zijn kosten en een uitstaptermijn verbonden

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen na 3 jaar 2,5%. Beleggen in vastgoed is een lange termijn belegging. Door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting) zijn we genoodzaakt de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening te brengen. Deze kosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder. De uitstapkosten zijn in jaar 1: 9%, jaar 2: 7% en in jaar 3:5%.

Uitstaptermijn

Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen hanteren we een maximale uitstaptermijn. Het kan zijn dat wanneer er een aantal (grote) beleggers op hetzelfde moment uitstappen, wij vastgoed moeten verkopen om uitbetaling te realiseren. Dit verkoopproces duurt in Duitsland veel langer dan in Nederland en ook kost het tijd om een goede prijs te realiseren. De uitstaptermijn is tot 100.000 euro: 3 maanden, van 100.000 tot 500.000 euro: maximaal 6 maanden en vanaf 500.000 euro is dit maximaal 12 maanden.

Ik ben nieuwe klant

Bent u een nieuwe klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: Uw initialen, achternaam en geboortedatum

Ik ben bestaande klant

Bent u een bestaande klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: Uw contractnummer van SynVest

Uw contractnummer kunt u vinden door in te loggen in mijnsynVest

Wij kopen geen objecten met grote leegstand. Het kan voorkomen dat hiervan wordt afgeweken omdat het object op zichzelf goed is en wij de kans groot achten dat de leegstand binnen afzienbare tijd verhuurd zal worden. Overigens is het in Duitsland gebruikelijk dat er uitsluitend betaald wordt voor het deel van het vastgoed dat verhuurd is. Voor leegstand wordt dan ook niet betaald. Daarom kan het soms aantrekkelijk zijn een object te kopen, als de leegstand verhuurd is stijgt het rendement. De leegstand was immers gratis.

Het voorschotdividend wordt berekend door het huidige interimdividend per certificaat op jaarbasis te delen door de huidige handelskoers van het certificaat. Deze berekening kan worden geïllustreerd met het volgende voorbeeld:

Per certificaat wordt op jaarbasis € 282,- voorschotdividend uitgekeerd en de handelskoers van het certificaat is vastgesteld op € 4.550,- Het voorschotdividend rendement bedraagt dan:

€ 282,- / € 4.550,- x 100% = 6,2% nominaal per jaar.

U ontvangt uw jaaropgave voor eind februari.

De certificaten van het SynVest German RealEstate Fund zijn vrij verhandelbaar. U kunt de belegging zelf aan iemand anders overdragen. Gebruik hiervoor het formulier ‘wijziging tenaamstelling’. Dit formulier is te vinden in het downloadcentrum onder het kopje 'overige'.  Aan het onderhands overdragen zijn geen kosten verbonden.

Wanneer wij uw storting voor het eind de maand hebben ontvangen, gaat uw belegging in op de eerste van de volgende maand.

Het voorschotdividend wordt iedere maand rond de zesde werkdag aan u uitgekeerd of herbelegd.

Dit willen wij graag uitleggen met een voorbeeld:

U maakt op 15 januari een bedrag over naar SynVest. Uw belegging gaat van start per 1 februari. U ontvangt vervolgens het voorschotdividend over de maand februari rond de zesde werkdag van de maand maart. Kiest u voor herbeleggen? Dat wordt dit bedrag in maart direct weer herbelegd.

Elke maand wordt de koers vast gesteld door de intrinsieke waarde van het fonds te bepalen en hier de fundingprovisie bij op te tellen.

 • Intrinsieke waarde: de waarde van de bezittingen van het fonds, verminderd met de schulden.
 • Fundingprovisie: eenmalige 3,0% van elke inleg

Om de koers te stabiliseren mag deze 2,5% naar boven of beneden worden aangepast. 

Nee, dit is niet gegarandeerd.

Dit percentage berekenen wij door het geprognosticeerde jaar dividend te delen op de huidige waarde van een certificaat. Een aanpassing in de waarde (koers) en/of dividend uitkering heeft invloed op het percentage.

Ook hier geldt dat rendementen behaald in het verleden, geen garantie bieden voor de toekomst.

Beleggen

Wanneer wordt er dividend uitgekeerd?
SynVest Beleggingsfondsen NV heeft de FBI (fiscale beleggingsinstelling) status. Beleggingsfondsen met deze status zijn verplicht de fiscale winst als dividend uit te keren. 

Wat is een fiscale winst?
De fiscale winst wordt bepaald door de inkomsten (rente of dividend) min de kosten van het fonds. Omdat het koersresultaat niet wordt meegenomen in de fiscale winst is het zelfs mogelijk dat bij een negatief jaarrendement toch een fiscale winst wordt behaald.

Ja, dit kan. U kunt (een deel van) uw belegging overdragen als beide partijen hier schriftelijk mee akkoord gaan.

Vul het formulier' wijziging tenaamstelling' in en stuur deze naar ons toe. Het formulier is te vinden in het downloadcentrum onder 'overige'. 

SynVest hanteert voor dit fonds de forward pricing methodiek. Forward pricing houdt in dat u toe- en uittreedt tegen een handelskoers welke wordt vastgesteld na de periode waarin u een in- of verkoop order opgeeft.

Deze periode eindigt voor de SynVest fondsen op de laatste handelsdag van iedere maand om 16.00. De geldende handelskoers wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde per de eerste handelsdag (van de volgende maand). De intrinsieke waarde en de handelskoers worden uiterlijk op de vijfde werkdag van iedere maand vastgesteld en op de website in de factsheet gepubliceerd.

De in de factsheet opgenomen intrinsieke waarde en handelskoers zijn historische gegevens en zijn derhalve slechts een indicatie van de handelskoers waartegen u toe- of uittreedt.

Ik ben nieuwe klant

Bent u een nieuwe klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: Uw initialen, achternaam en geboortedatum

Ik ben bestaande klant

Bent u een bestaande klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: Uw contractnummer van SynVest

Uw contractnummer kunt u vinden door in te loggen in mijnsynVest

U ontvangt uw jaaropgave voor eind februari.

Ja, u kunt uw fondsverdeling elke maand wijzigen. Download hier het formulier wijziging fondsverdeling.

Lijfrente

Voor de jaaropgaves en loonstroken van lijfrente uitkeringen maakt SynVest gebruik van de externe online salarissoftware aanbieder: Mijn Loondossier. U kunt uw loonstroken en jaaropgaves inzien in uw eigen Mijn LoonDossier omgeving. Bij aanvang van uw lijfrente-uitkering ontvangt u een mail van Mijn Loondossier met inloggegevens. U kunt inloggen via https://mijn.loondossier.nl/Aanmelden. Uw gebruikersnaam is uw bij SynVest bekende e-mailadres. Als u uw wachtwoord vergeten bent of wilt wijzigen dan kunt u op de inlogpagina van Mijn LoonDossier een nieuw wachtwoord aanvragen.

Deze regels betreffen dat u vrij bent in het moment van ingaan van de uitkering en dat u vrij bent in het kiezen van de looptijd van de uitkering, met een minimum afhankelijk van uw leeftijd. U zou de polis zelfs af kunnen kopen maar dan moet u wel progressief belasting betalen. Tot slot kunt u de periodieke uitkering schenken aan een willekeurige derde.

U kunt uw uitkering niet schenken aan iemand anders.

U kunt een lijfrente uitkering bij Synvest altijd wijzigen. Daarvoor geldt wel dat de fiscale regels in acht moeten worden genomen.

U krijgt geen gegarandeerde uitkering. Het rendement op en de waarde van de beleggingen kunnen zich in zowel positieve als negatieve zin ontwikkelen. De periodieke uitkeringen zijn afhankelijk van het rendement van de beleggingsfondsen.

Er zijn regels met betrekking tot het moment waarop u een uitkering in moet laten gaan. Deze regels zijn afhankelijk van het moment waarop u het lijfrentevermogen heeft opgebouwd, voor of na 01-01-2014.

Opgebouwd voor 01-01-2014:

Een uitkering moet uiterlijk ingaan in het jaar dat u 70 bent geworden.

Als u de uitkering in laat gaan voor het jaar dat u 65 wordt dan moet de uitkering minimaal lopen tot het jaar waarin u 85 jaar wordt.

Opgebouwd na 01-01-2014:

Een uitkering moet uiterlijk ingaan in het jaar, 5 jaar nadat u de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Als u de uitkering in laat gaan voordat u AOW gerechtigd wordt dan moet de uitkering minimaal lopen tot het jaar waarin u 85 jaar wordt.

U ontvangt uw jaaropgave voor eind februari.

Banksparen is sparen op een speciaal ingerichte en geblokkeerde rekening. Op deze rekening kan zowel eenmalig (koopsom) of periodiek geld worden gestort maar ook een lijfrenteuitkering worden aangekocht. Banksparen is bedoeld voor specifieke vermogensopbouw, bijvoorbeeld om aanvullend pensioen op te bouwen of uit te keren. Banksparen biedt vaak lagere kosten dan een spaarplan, beleggingspolis of lijfrenteverzekering.

Banksparen is sparen op een speciaal ingerichte en geblokkeerde rekening. Op deze rekening kan zowel eenmalig (koopsom) als periodiek geld worden gestort. Banksparen is bedoeld voor specifieke vermogensopbouw, bijvoorbeeld om aanvullend pensioen op te bouwen. Banksparen biedt vaak lagere kosten dan een spaarplan, beleggingspolis of lijfrenteverzekering. U kunt ook banksparen bij SynVest, door te beleggen.

Pensioen

U kunt op ieder gewenst moment starten met opbouwen. Neem contact met ons op en we nemen de mogelijkheden met u door.

Om gebruik te kunnen maken van deze fiscale voordelen moet er sprake zijn van een pensioentekort. Om te bepalen of u een pensioentekort heeft, kunnen wij per jaar uw jaarruimte berekenen. Deze jaarruimte is het bedrag dat u volgens de Belastingdienst in een bepaald jaar maximaal fiscaal gefaciliteerd aan aanvullend pensioenpremie zou mogen storten om tot een optimale pensioenopbouw te komen. Klinkt het ingewikkeld? Wij helpen u graag om te kijken of er in uw geval ook sprake kan zijn van fiscaal voordeel. Neemt u dan even telefonisch contact met ons op. Wij kunnen u dan laten overleggen met onze specialisten op dit vlak.

Banksparen is sparen op een speciaal ingerichte en geblokkeerde rekening. Op deze rekening kan zowel eenmalig (koopsom) als periodiek geld worden gestort. Banksparen is bedoeld voor specifieke vermogensopbouw, bijvoorbeeld om aanvullend pensioen op te bouwen. Banksparen biedt vaak lagere kosten dan een spaarplan, beleggingspolis of lijfrenteverzekering. U kunt ook banksparen bij SynVest, door te beleggen.

Nederlands vastgoed (closed end fonds)

Doordat de markt van commercieel vastgoed in Nederland en de verwachtingen daaromtrent niet binnen afzienbare termijn zouden verbeteren zag het Fonds geen mogelijkheid meer om onbeperkt Certificaten in te kopen. Het Fonds kon derhalve niet langer voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan een open-end beleggingsinstelling. In overleg met de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) is de status van het Fonds per 1 oktober 2012 gewijzigd naar een closed-end beleggingsinstelling.

Op verzoek van de RNHB Hypotheekbank (FGH Bank) wordt het gehele dividend gebruikt voor extra aflossing. Op basis van de Leningsvoorwaarden hebben zij de mogelijkheid om dit op te eisen.

U ontvangt uw jaaropgave voor eind februari.

Door de statuswijziging van een open-end naar een closed-end beleggingsinstelling is de verplichting van het Fonds tot inkoop en uitgifte van certificaten komen te vervallen.

De handel in certificaten kan via NPEX of onderhands.

Bel ons

Mail ons

4.4

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK