Het fondsrendement wordt berekend over het gemiddelde eigen vermogen van het fonds. Dus het gemiddelde van het eigen vermogen per 1 januari en 31 december. Het rendement van een belegger wordt berekend over de inleg van de belegger.

Het verschil zit dus in de mutatie van het eigen vermogen. Zeker bij het SynVest Dutch RealEstate Fund, waar het eigen vermogen toeneemt, kan dit dus tot gevolg hebben dat het fondsrendement hoger is ten opzichte van het rendement van de belegger. Alleen wanneer het eigen vermogen van het fonds aan het begin en aan het eind van het jaar gelijk was geweest, dan was het fondsrendement vrijwel gelijk geweest aan het rendement van de belegger.