Elke vijfde werkdag van de maand is de nieuwe koers bekend.