SynVest hanteert de forward pricing methodiek. Forward pricing houdt in dat u toe- en uittreedt tegen een handelskoers welke wordt vastgesteld na de periode waarin u een in- of verkooporder opgeeft.

Deze periode eindigt voor de SynVest fondsen op de laatste handelsdag van iedere maand om 16.00. De geldende handelskoers wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde per de eerste handelsdag (van de volgende maand). De intrinsieke waarde en de handelskoers worden op de 5e of 6e werkdag van iedere maand vastgesteld en op de website in de factsheet gepubliceerd, deze is te vinden op de pagina "downloads".

De in de factsheet opgenomen intrinsieke waarde en handelskoers zijn historische gegevens en zijn daarom slechts een indicatie van de handelskoers waartegen u toe- of uittreedt.