Er zijn twee opties:

  1. De erfgenamen nemen de belegging NIET over en verkopen hem aan het fonds. De kosten zijn 2,5% van de waarde van de belegging bij verkoop.
  2. De erfgenamen nemen de belegging WEL over. Zodra wij de noodzakelijke documenten hebben ontvangen wordt de tenaamstelling kosteloos gewijzigd. Indien men na de wijziging van de tenaamstelling toch uiteindelijk kiest om te verkopen zijn de verkoopkosten 2,5% of hoger. Dit is afhankelijk van hoeveel jaar geleden de stortingen zijn gedaan.

Bij de veelgestelde vragen onder vastgoedfondsen staat meer informatie vermeld over de verkoop van deze certificaten. Uiteraard staat dit in het prospectus ook beschreven.