Het rekeningnummer van SynVest is:

NL02ABNA0605822948
Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen