Update 9 december 2022: 
Het kabinet heeft besloten dat de op Prinsjesdag dit jaar aangekondigde maatregel dat een zogeheten fiscale beleggingsinstelling (fbi) niet meer direct in Nederlands en buitenlands vastgoed mag beleggen met een jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2025. Dit is bekend gemaakt in de kabinetsreactie op een evaluatierapport van SEO over de fiscale beleggingsinstelling (fbi) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi).

Het volledige bericht is te lezen op: Kabinetsreactie evaluatie beleggingsinstellingen: vastgoedmaatregel uitgesteld tot 2025 | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl.

 

Bericht 20 september 2022:
Op 20 september 2022 heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag aangegeven dat ze voornemens zijn om in het belastingplan 2024 op te nemen dat het direct beleggen in vastgoed niet meer via een FBI-regime zou kunnen. De Fiscale BeleggingsInstelling, ofwel FBI, maakt het mogelijk dat als percentage voor de vennootschapsbelasting, 0% gehanteerd kan worden.

Voor SynVest wordt het FBI-regime nu toegepast op SynVest Dutch RealEstate Fund N.V. en SynVest RealEstate Fund N.V.. Deze 2 fondsen zouden mogelijk dus per 1-1-2024 niet meer gebruik kunnen maken van het FBI-regime en derhalve de dan geldende vennootschapsbelastingtarieven moeten toepassen.

Voor de participanten in SynVest German RealEstate Fund N.V. hebben de voorgestelde wijzigingen geen invloed, aangezien voor dit fonds het FBI-regime niet van toepassing is.

Tot nu toe zijn plannen gepresenteerd die nog uitgewerkt dienen te worden, het is dus nog onzeker of dit voorstel ook doorgaat. In ieder geval heeft het nog geen effect voor het restant van 2022 en 2023 en zal het ook geen effect hebben op het rendement van de fondsen in 2022 en 2023. We doen er alles aan om het Kabinet ervan te overtuigen dat dit de belangen van veel particuliere beleggers kan schaden die via een FBI Fonds in Vastgoed beleggen. Dit doen we onder andere via onze branche vereniging Forumvast waar onze vastgoed directeur secretaris is.

We blijven de plannen van het kabinet nauwgezet volgen en analyseren wat deze ongewenste maatregel voor effect zou kunnen hebben op het rendement van de betreffende Fondsen en we doen er alles aan om onze participanten te beschermen tegen de mogelijk negatieve gevolgen van deze plannen.