Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over beleggen

Ja, u kunt uw fondsverdeling elke maand wijzigen. Dit kan via mijnsynvest of download hier het formulier wijziging fondsverdeling.

U ontvangt uw jaaropgave voor eind februari.

Ik ben nieuwe klant

Bent u een nieuwe klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: uw initialen, achternaam en geboortedatum

Het is ook mogelijk om een account aan te maken via mijnsynvest

Ik ben bestaande klant

Bent u een bestaande klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: uw contractnummer van SynVest (te vinden in mijnsynvest)

Het is ook mogelijk om een extra storting te doen via mijnsynvest

SynVest hanteert voor dit fonds de forward pricing methodiek. Forward pricing houdt in dat u toe- en uittreedt tegen een handelskoers welke wordt vastgesteld na de periode waarin u een in- of verkoop order opgeeft.

Deze periode eindigt voor de SynVest fondsen op de laatste handelsdag van iedere maand om 16.00. De geldende handelskoers wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde per de eerste handelsdag (van de volgende maand). De intrinsieke waarde en de handelskoers worden uiterlijk op de vijfde werkdag van iedere maand vastgesteld en op de website in de factsheet gepubliceerd.

De in de factsheet opgenomen intrinsieke waarde en handelskoers zijn historische gegevens en zijn derhalve slechts een indicatie van de handelskoers waartegen u toe- of uittreedt.

Ja, dit kan. U kunt (een deel van) uw belegging overdragen als beide partijen hier schriftelijk mee akkoord gaan.

Vul het formulier' wijziging tenaamstelling' in en stuur deze naar ons toe. Het formulier is te vinden in het downloadcentrum onder 'overige'. 

Wanneer wordt er dividend uitgekeerd?
SynVest Beleggingsfondsen NV heeft de FBI (fiscale beleggingsinstelling) status. Beleggingsfondsen met deze status zijn verplicht de fiscale winst als dividend uit te keren. 

Wat is een fiscale winst?
De fiscale winst wordt bepaald door de inkomsten (rente of dividend) min de kosten van het fonds. Omdat het koersresultaat niet wordt meegenomen in de fiscale winst is het zelfs mogelijk dat bij een negatief jaarrendement toch een fiscale winst wordt behaald.

Nee, dit percentage is niet gegarandeerd.

Het percentage berekenen wij door het verwachte jaar dividend te delen op de huidige waarde van een certificaat. Een aanpassing in de waarde (koers) en/of voorschotdividend uitkering heeft invloed op het percentage.

Ook hier geldt dat rendementen behaald in het verleden, geen garantie bieden voor de toekomst.

Wanneer wij uw storting voor het eind de maand hebben ontvangen, gaat uw belegging in op de eerste van de volgende maand.

Het voorschotdividend wordt iedere maand rond de zesde werkdag aan u uitgekeerd of herbelegd.

Dit willen wij graag uitleggen met een voorbeeld:

U maakt op 15 januari een bedrag over naar SynVest. Uw belegging gaat van start per 1 februari. U ontvangt vervolgens het voorschotdividend over de maand februari rond de zesde werkdag van de maand maart. Kiest u voor herbeleggen? Dat wordt dit bedrag in maart direct weer herbelegd.

De certificaten van het SynVest German RealEstate Fund en SynVest Dutch RealEstate Fund zijn vrij verhandelbaar. U kunt de belegging zelf aan iemand anders overdragen. Gebruik hiervoor het formulier ‘wijziging tenaamstelling’. Dit formulier is te vinden in het downloadcentrum onder het kopje 'overige'.  Aan het onderhands overdragen zijn geen kosten verbonden.

SynVest is als beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen aan de fiscus. Deze belasting is voor inwoners van Nederland te verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Ik ben nieuwe klant

Bent u een nieuwe klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: uw initialen, achternaam en geboortedatum

Het is ook mogelijk om een account aan te maken via mijnsynvest

Ik ben bestaande klant

Bent u een bestaande klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: uw contractnummer van SynVest (te vinden in mijnsynvest)

Het is ook mogelijk om een extra storting te doen via mijnsynvest

Wilt u uw belegging (of een deel hiervan) verkopen? Dit kan via mijnsynvest.

Let op: aan de verkoop zijn kosten en een uitstaptermijn verbonden

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen na 3 jaar 2,5%. Beleggen in vastgoed is een lange termijn belegging. Door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting) zijn we genoodzaakt de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening te brengen. Deze kosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder. De uitstapkosten zijn in jaar 1: 9%, jaar 2: 7% en in jaar 3:5%.

Uitstaptermijn

Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen hanteren we een maximale uitstaptermijn. Het kan zijn dat wanneer er een aantal (grote) beleggers op hetzelfde moment uitstappen, wij vastgoed moeten verkopen om uitbetaling te realiseren. De uitstaptermijn is tot en met 100.000 euro: 3 kalendermaanden, van 100.000 tot 500.000 euro: maximaal 6 kalendermaanden en vanaf 500.000 euro is dit maximaal 12 kalendermaanden.

Beleggen in vastgoed is een lange termijn belegging.

Door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting) zijn we genoodzaakt de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening te brengen. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder.

De uitstapkosten zijn in jaar 1: 9%, jaar 2: 7% en in jaar 3:5%. Na 3 jaar zijn de uitstapkosten 2,5%.

Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen hanteren we een uitstaptermijn. Het kan zijn dat wanneer er een aantal (grote) beleggers op hetzelfde moment uitstappen, wij vastgoed moeten verkopen om u te kunnen uitbetalen.

De uitstaptermijn is tot en met 100.000 euro: 3 kalendermaanden, van 100.000 tot 500.000 euro: 6 kalendermaanden en vanaf 500.000 euro is dit 12 kalendermaanden.

SynVest hanteert voor dit fonds de forward pricing methodiek. Forward pricing houdt in dat u toe- en uittreedt tegen een handelskoers welke wordt vastgesteld na de periode waarin u een in- of verkoop order opgeeft.

Deze periode eindigt voor de SynVest fondsen op de laatste handelsdag van iedere maand om 16.00. De geldende handelskoers wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde per de eerste handelsdag (van de volgende maand). De intrinsieke waarde en de handelskoers worden uiterlijk op de vijfde werkdag van iedere maand vastgesteld en op de website in de factsheet gepubliceerd.

De in de factsheet opgenomen intrinsieke waarde en handelskoers zijn historische gegevens en zijn derhalve slechts een indicatie van de handelskoers waartegen u toe- of uittreedt.

Elk jaar wordt aan het begin van jaar het voorschotdividend vastgesteld. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van onder andere:

* de verwachte groei van de portefeuille en de daarbij behorende rendementen
* de verwachte huuropbrengsten
* de verwachte onderhoudskosten
* de beheerkosten 

De (extra) belegging is binnen enkele werkdagen na uw overboeking zichtbaar in mijnsynvest onder de tab transacties.

Vanaf een belegging van € 5.000 kunt u er voor kiezen om het voorschotdividend maandelijks te laten uitkeren.

Dit kunt u zelf aanpassen in mijnsynvest:

 • Ga naar mijnsynvest en login
 • Klik op het contractnummer van uw belegging in het overzicht
 • In het tabblad 'algemeen/wijzigen' kunt dit aanpassen

De wijze waarop de risico-indicator van beleggingsfondsen die onder de AIMFD vallen moet worden berekend is voorgeschreven in de EU verordening inzake de essentiële beleggersinformatie. De risico-indicator is afhankelijk van de volatiliteit van de waarde van de certificaten in het fonds. De volatiliteit is de mate waarin de waarde in de tijd verandert. Een lage mate van veranderlijkheid leidt tot een lagere risico-indicator en een hoge mate van veranderlijkheid leidt tot een hogere risico-indicator.

Conform de verordening moet de volatiliteit gemeten worden over een periode van vijf jaar. Indien onvoldoende historie van de koersen beschikbaar is, zoals het geval is bij een nieuw fonds, dan moet dit tekort aan informatie worden aangevuld met (historische) benchmarkgegevens. Er zijn in dit kader alleen benchmark gegevens beschikbaar van beursgenoteerde vastgoedondernemingen en vastgoedfondsen.

De fondsen van SynVest zijn niet beursgenoteerd. De waarde van de fondsen zijn alleen afhankelijk van de vastgestelde intrinsieke waarde van het fonds. De intrinsieke waarde wordt onder meer vastgesteld aan de hand van taxaties van het vastgoed. Dit gebeurt jaarlijks waardoor de waarde van de certificaten vrij stabiel blijft. Beursgenoteerde vastgoedfondsen daarentegen zijn, naast hun intrinsieke waarde, tevens afhankelijk van de markt. Hierdoor hebben beursgenoteerde vastgoedfondsen een hogere volatiliteit.

Het Nederlands vastgoedfonds (SynVest Dutch RealEstate Fund) heeft nog geen eigen historie. De risico-indicator is derhalve volledig gebaseerd op de volatiliteit van beursgenoteerde vastgoedfondsen. Naarmate meer historie van het fonds beschikbaar wordt, zal de volatiliteit afnemen omdat de koers van de certificaten een lagere volatiliteit kent dan de benchmark.

Het Duits Vastgoedfonds (SynVest German RealEstate Fund) heeft meer dan vijf jaar historie. De risico-indicator is derhalve volledig gebaseerd op de eigen koersontwikkelingen. De risico-indicator van dit fonds is om deze reden lager dan de risico-indicator van het Nederlands vastgoedfonds.

Het fondsrendement wordt berekend over het gemiddelde eigen vermogen van het fonds. Dus het gemiddelde van het eigen vermogen per 1 januari en 31 december. Het rendement van een belegger wordt berekend over de inleg van de belegger. Het verschil zit dus in de mutatie van het eigen vermogen. Zeker bij het SynVest Dutch RealEstate Fund, waar het eigen vermogen toeneemt, kan dit dus tot gevolg hebben dat het fondsrendement hoger is ten opzichte van het rendement van de belegger. Alleen wanneer het eigen vermogen van het fonds aan het begin en aan het eind van het jaar gelijk was geweest, dan was het fondsrendement vrijwel gelijk geweest aan het rendement van de belegger. 

Nee, dit percentage is niet gegarandeerd.

Het percentage berekenen wij door het verwachte jaar dividend te delen op de huidige waarde van een certificaat. Een aanpassing in de waarde (koers) en/of voorschotdividend uitkering heeft invloed op het percentage.

Ook hier geldt dat rendementen behaald in het verleden, geen garantie bieden voor de toekomst.

Elke maand wordt de koers vast gesteld door de intrinsieke waarde van het fonds te bepalen en hier de fundingprovisie bij op te tellen.

 • Intrinsieke waarde: de waarde van de bezittingen van het fonds, verminderd met de schulden.
 • Fundingprovisie: eenmalige 3,0% van elke inleg

Om de koers te stabiliseren mag deze 2,5% naar boven of beneden worden aangepast. 

Wanneer wij uw storting voor het eind de maand hebben ontvangen, gaat uw belegging in op de eerste van de volgende maand.

Het voorschotdividend wordt iedere maand rond de zesde werkdag aan u uitgekeerd of herbelegd.

Dit willen wij graag uitleggen met een voorbeeld:

U maakt op 15 januari een bedrag over naar SynVest. Uw belegging gaat van start per 1 februari. U ontvangt vervolgens het voorschotdividend over de maand februari rond de zesde werkdag van de maand maart. Kiest u voor herbeleggen? Dat wordt dit bedrag in maart direct weer herbelegd.

De certificaten van het SynVest German RealEstate Fund en SynVest Dutch RealEstate Fund zijn vrij verhandelbaar. U kunt de belegging zelf aan iemand anders overdragen. Gebruik hiervoor het formulier ‘wijziging tenaamstelling’. Dit formulier is te vinden in het downloadcentrum onder het kopje 'overige'.  Aan het onderhands overdragen zijn geen kosten verbonden.

U ontvangt uw jaaropgave voor eind februari.

Het voorschotdividend wordt berekend door het verwachte jaar dividend per certificaat te delen door de huidige handelskoers van het certificaat. Deze berekening kan worden geïllustreerd met het volgende voorbeeld:

Voorbeeld Duits vastgoed:

Per certificaat wordt op jaarbasis € 282,- voorschotdividend uitgekeerd en de handelskoers van het certificaat is vastgesteld op € 4.550,- Het voorschotdividend rendement bedraagt dan:

€ 282,- / € 4.550,- x 100% = 6,2% nominaal per jaar.

NOTE: Per 1 april 2020 is het voorschotdividend verlaagt naar 4% ivm de veranderde situatie in de markt veroorzaakt door het Corona virus

Wij kopen geen objecten met grote leegstand. Het kan voorkomen dat hiervan wordt afgeweken omdat het object op zichzelf goed is en wij de kans groot achten dat de leegstand binnen afzienbare tijd verhuurd zal worden. Overigens is het in Duitsland gebruikelijk dat er uitsluitend betaald wordt voor het deel van het vastgoed dat verhuurd is. Voor leegstand wordt dan ook niet betaald. Daarom kan het soms aantrekkelijk zijn een object te kopen, als de leegstand verhuurd is stijgt het rendement. De leegstand was immers gratis.

SynVest is als beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen aan de fiscus. Deze belasting is voor inwoners van Nederland te verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Ik ben nieuwe klant

Bent u een nieuwe klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: uw initialen, achternaam en geboortedatum

Het is ook mogelijk om een account aan te maken via mijnsynvest

Ik ben bestaande klant

Bent u een bestaande klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: uw contractnummer van SynVest (te vinden in mijnsynvest)

Het is ook mogelijk om een extra storting te doen via mijnsynvest

Wilt u uw belegging (of een deel hiervan) verkopen? Dit kan via mijnsynvest.

Let op: aan de verkoop zijn kosten en een uitstaptermijn verbonden

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen na 3 jaar 2,5%. Beleggen in vastgoed is een lange termijn belegging. Door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting) zijn we genoodzaakt de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening te brengen. Deze kosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder. De uitstapkosten zijn in jaar 1: 9%, jaar 2: 7% en in jaar 3:5%.

Uitstaptermijn

Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen hanteren we een maximale uitstaptermijn. Het kan zijn dat wanneer er een aantal (grote) beleggers op hetzelfde moment uitstappen, wij vastgoed moeten verkopen om uitbetaling te realiseren. De uitstaptermijn is tot en met 100.000 euro: 3 kalendermaanden, van 100.000 tot 500.000 euro: maximaal 6 kalendermaanden en vanaf 500.000 euro is dit maximaal 12 kalendermaanden.

Beleggen in vastgoed is een lange termijn belegging.

Door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting) zijn we genoodzaakt de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening te brengen. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder.

De uitstapkosten zijn in jaar 1: 9%, jaar 2: 7% en in jaar 3:5%. Na 3 jaar zijn de uitstapkosten 2,5%.

Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen hanteren we een uitstaptermijn. Het kan zijn dat wanneer er een aantal (grote) beleggers op hetzelfde moment uitstappen, wij vastgoed moeten verkopen om u te kunnen uitbetalen.

De uitstaptermijn is tot en met 100.000 euro: 3 kalendermaanden, van 100.000 tot 500.000 euro: 6 kalendermaanden en vanaf 500.000 euro is dit 12 kalendermaanden.

Het bedrag dat wij per maand uitkeren per certificaat aan voorschotdividend is niet gekoppeld aan de koers. Dit bedrag is namelijk gebaseerd op het directe rendement (huuropbrengsten minus de kosten). Omdat wij het voorschotdividend in een percentage van de koers uitdrukken daalt het percentage als de koers stijgt.

                                         koers                        voorschotdividend (voor belasting)                            % voorschotdividend

Situatie 1                    4.400 euro                              296,04 euro                                                                    6,7%

Situatie 2                    4.500 euro                              296,04 euro                                                                    6,6%    

Feb 2019                    4.550 euro                              282,- euro                                                                        6,2% 

SynVest hanteert voor dit fonds de forward pricing methodiek. Forward pricing houdt in dat u toe- en uittreedt tegen een handelskoers welke wordt vastgesteld na de periode waarin u een in- of verkoop order opgeeft.

Deze periode eindigt voor de SynVest fondsen op de laatste handelsdag van iedere maand om 16.00. De geldende handelskoers wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde per de eerste handelsdag (van de volgende maand). De intrinsieke waarde en de handelskoers worden uiterlijk op de vijfde werkdag van iedere maand vastgesteld en op de website in de factsheet gepubliceerd.

De in de factsheet opgenomen intrinsieke waarde en handelskoers zijn historische gegevens en zijn derhalve slechts een indicatie van de handelskoers waartegen u toe- of uittreedt.

Elk jaar wordt aan het begin van jaar het voorschotdividend vastgesteld. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van onder andere:

* de verwachte groei van de portefeuille en de daarbij behorende rendementen
* de verwachte huuropbrengsten
* de verwachte onderhoudskosten
* de beheerkosten 

De (extra) belegging is binnen enkele werkdagen na uw overboeking zichtbaar in mijnsynvest onder de tab transacties.

Vanaf een belegging van € 5.000 kunt u er voor kiezen om het voorschotdividend maandelijks te laten uitkeren.

Dit kunt u zelf aanpassen in mijnsynvest:

 • Ga naar mijnsynvest en login
 • Klik op het contractnummer van uw belegging in het overzicht
 • In het tabblad 'algemeen/wijzigen' kunt dit aanpassen

De wijze waarop de risico-indicator van beleggingsfondsen die onder de AIMFD vallen moet worden berekend is voorgeschreven in de EU verordening inzake de essentiële beleggersinformatie. De risico-indicator is afhankelijk van de volatiliteit van de waarde van de certificaten in het fonds. De volatiliteit is de mate waarin de waarde in de tijd verandert. Een lage mate van veranderlijkheid leidt tot een lagere risico-indicator en een hoge mate van veranderlijkheid leidt tot een hogere risico-indicator.

Conform de verordening moet de volatiliteit gemeten worden over een periode van vijf jaar. Indien onvoldoende historie van de koersen beschikbaar is, zoals het geval is bij een nieuw fonds, dan moet dit tekort aan informatie worden aangevuld met (historische) benchmarkgegevens. Er zijn in dit kader alleen benchmark gegevens beschikbaar van beursgenoteerde vastgoedondernemingen en vastgoedfondsen.

De fondsen van SynVest zijn niet beursgenoteerd. De waarde van de fondsen zijn alleen afhankelijk van de vastgestelde intrinsieke waarde van het fonds. De intrinsieke waarde wordt onder meer vastgesteld aan de hand van taxaties van het vastgoed. Dit gebeurt jaarlijks waardoor de waarde van de certificaten vrij stabiel blijft. Beursgenoteerde vastgoedfondsen daarentegen zijn, naast hun intrinsieke waarde, tevens afhankelijk van de markt. Hierdoor hebben beursgenoteerde vastgoedfondsen een hogere volatiliteit.

Het Nederlands vastgoedfonds (SynVest Dutch RealEstate Fund) heeft nog geen eigen historie. De risico-indicator is derhalve volledig gebaseerd op de volatiliteit van beursgenoteerde vastgoedfondsen. Naarmate meer historie van het fonds beschikbaar wordt, zal de volatiliteit afnemen omdat de koers van de certificaten een lagere volatiliteit kent dan de benchmark.

Het Duits Vastgoedfonds (SynVest German RealEstate Fund) heeft meer dan vijf jaar historie. De risico-indicator is derhalve volledig gebaseerd op de eigen koersontwikkelingen. De risico-indicator van dit fonds is om deze reden lager dan de risico-indicator van het Nederlands vastgoedfonds.

Het fondsrendement wordt berekend over het gemiddelde eigen vermogen van het fonds. Dus het gemiddelde van het eigen vermogen per 1 januari en 31 december. Het rendement van een belegger wordt berekend over de inleg van de belegger. Het verschil zit dus in de mutatie van het eigen vermogen. Zeker bij het SynVest Dutch RealEstate Fund, waar het eigen vermogen toeneemt, kan dit dus tot gevolg hebben dat het fondsrendement hoger is ten opzichte van het rendement van de belegger. Alleen wanneer het eigen vermogen van het fonds aan het begin en aan het eind van het jaar gelijk was geweest, dan was het fondsrendement vrijwel gelijk geweest aan het rendement van de belegger. 

Door de statuswijziging van een open-end naar een closed-end beleggingsinstelling is de verplichting van het Fonds tot inkoop en uitgifte van certificaten komen te vervallen.

De handel in certificaten kan via NPEX of onderhands.

U ontvangt uw jaaropgave voor eind februari.

Op verzoek van de RNHB Hypotheekbank (FGH Bank) wordt het gehele dividend gebruikt voor extra aflossing. Op basis van de Leningsvoorwaarden hebben zij de mogelijkheid om dit op te eisen.

Doordat de markt van commercieel vastgoed in Nederland en de verwachtingen daaromtrent niet binnen afzienbare termijn zouden verbeteren zag het SynVest RealEstate Fund geen mogelijkheid meer om onbeperkt Certificaten in te kopen. Het Fonds kon derhalve niet langer voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan een open-end beleggingsinstelling. In overleg met de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) is de status van het Fonds per 1 oktober 2012 gewijzigd naar een closed-end beleggingsinstelling.

Veelgestelde vragen over pensioen

Banksparen is sparen op een speciaal ingerichte en geblokkeerde rekening. Op deze rekening kan zowel eenmalig (koopsom) als periodiek geld worden gestort. Banksparen is bedoeld voor specifieke vermogensopbouw, bijvoorbeeld om aanvullend pensioen op te bouwen. Banksparen biedt vaak lagere kosten dan een spaarplan, beleggingspolis of lijfrenteverzekering. U kunt ook banksparen bij SynVest, door te beleggen.

Om gebruik te kunnen maken van deze fiscale voordelen moet er sprake zijn van een pensioentekort. Om te bepalen of u een pensioentekort heeft, kunnen wij per jaar uw jaarruimte berekenen. Deze jaarruimte is het bedrag dat u volgens de Belastingdienst in een bepaald jaar maximaal fiscaal gefaciliteerd aan aanvullend pensioenpremie zou mogen storten om tot een optimale pensioenopbouw te komen. Klinkt het ingewikkeld? Wij helpen u graag om te kijken of er in uw geval ook sprake kan zijn van fiscaal voordeel. Neemt u dan even telefonisch contact met ons op. Wij kunnen u dan laten overleggen met onze specialisten op dit vlak.

U kunt op ieder gewenst moment starten met opbouwen. Neem contact met ons op en we nemen de mogelijkheden met u door.

Banksparen is sparen op een speciaal ingerichte en geblokkeerde rekening. Op deze rekening kan zowel eenmalig (koopsom) als periodiek geld worden gestort. Banksparen is bedoeld voor specifieke vermogensopbouw, bijvoorbeeld om aanvullend pensioen op te bouwen. Banksparen biedt vaak lagere kosten dan een spaarplan, beleggingspolis of lijfrenteverzekering. U kunt ook banksparen bij SynVest, door te beleggen.

Banksparen is sparen op een speciaal ingerichte en geblokkeerde rekening. Op deze rekening kan zowel eenmalig (koopsom) of periodiek geld worden gestort maar ook een lijfrenteuitkering worden aangekocht. Banksparen is bedoeld voor specifieke vermogensopbouw, bijvoorbeeld om aanvullend pensioen op te bouwen of uit te keren. Banksparen biedt vaak lagere kosten dan een spaarplan, beleggingspolis of lijfrenteverzekering.

U ontvangt uw jaaropgave voor eind februari.

Er zijn regels met betrekking tot het moment waarop u een lijfrente uitkering in moet laten gaan. Deze regels zijn afhankelijk van het moment waarop u het lijfrentevermogen heeft opgebouwd, voor of na 01-01-2014.

Opgebouwd voor 01-01-2014:

Een uitkering moet uiterlijk ingaan in het jaar dat u 70 bent geworden.

Als u de uitkering in laat gaan voor het jaar dat u 65 wordt dan moet de uitkering minimaal lopen tot het jaar waarin u 85 jaar wordt.

Opgebouwd na 01-01-2014:

Een uitkering moet uiterlijk ingaan in het jaar, 5 jaar nadat u de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Als u de uitkering in laat gaan voordat u AOW gerechtigd wordt dan moet de uitkering minimaal lopen tot het jaar waarin u 85 jaar wordt.

U krijgt geen gegarandeerde uitkering. Het rendement op en de waarde van de beleggingen kunnen zich in zowel positieve als negatieve zin ontwikkelen. De periodieke uitkeringen zijn afhankelijk van het rendement van de beleggingsfondsen.

U kunt een lijfrente uitkering bij Synvest altijd wijzigen. Daarvoor geldt wel dat de fiscale regels in acht moeten worden genomen.

U kunt uw uitkering niet schenken aan iemand anders.

Deze regels betreffen dat u vrij bent in het moment van ingaan van de uitkering en dat u vrij bent in het kiezen van de looptijd van de uitkering, met een minimum afhankelijk van uw leeftijd. U zou de polis zelfs af kunnen kopen maar dan moet u wel progressief belasting betalen. Tot slot kunt u de periodieke uitkering schenken aan een willekeurige derde.

Voor de jaaropgaves en loonstroken van lijfrente uitkeringen maakt SynVest gebruik van de externe online salarissoftware aanbieder: Mijn Loondossier. U kunt uw loonstroken en jaaropgaves inzien in uw eigen Mijn LoonDossier omgeving.

Bij aanvang van uw lijfrente-uitkering ontvangt u een mail van Mijn Loondossier met inloggegevens. U kunt inloggen via https://mijn.loondossier.nl/Aanmelden. Uw gebruikersnaam is uw bij SynVest bekende e-mailadres. Als u uw wachtwoord vergeten bent of wilt wijzigen dan kunt u op de inlogpagina van Mijn LoonDossier een nieuw wachtwoord aanvragen.

Veelgestelde vragen van klanten

Dit kan verschillende oorzaken hebben.

 • Het e-mailadres is niet bij ons bekend
  Gebruikt u wel het juiste e-mailadres? Mogelijk heeft u een ander e-mailadres bij ons opgegeven
 • Het wachtwoord is niet juist
  Misschien bent u uw wachtwoord vergeten. U kunt dan eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen. Klik op 'wachtwoord vergeten' en vul uw e-mailadres is.
 • Uw browsergeschiedenis
  Verwijder uw browsergeschienis en probeer daarna opnieuw in te loggen

Loopt u tegen andere problemen aan? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 -23 51 490 of per e-mail via info@synvest.nl

Heeft u al in de spam/ongewenste mailbox gekeken? Afhankelijk van de instellingen van uw computer kan de mail daar terecht zijn komen.

Als u probeert in te loggen en u ziet niets of u ziet uw gegevens niet, dan zijn er een aantal dingen die u kunt proberen:

 • Maakt u gebruik van automatisch inloggen? Log dan uit (rechts boven op mijnsynvest) en log opnieuw in.
 • Verwijder de cookies en geschiedenis van uw brouwser, log uit en log opnieuw in
 • Probeer het in een ander brouwser (Internet Explorer, Google Chroom, Microsoft Edge, Firefox etc.)
 • Logt u in met het e-mail adres wat bekend is bij SynVest of logt u in met een ander e-mail adres. Het is alleen mogelijk om in te loggen met het e-mail adres dat bekend is bij SynVest.

U kunt eenvoudig zelf uw maandbedrag aanpassen in mijnsynvest:

 1. ga naar mijnsynvest en login
 2. klik op 'overzicht' dat rechts naast de belegging staat waarvan uw de maandelijkse inleg wilt aanpassen. U kunt ook op het contractnummer klikken.
 3. Klik vervolgens op het tabblad 'Algemeen/wijzigen'. 
 4. Hier kunt u uw maandbedrag aanpassen.

De (extra) belegging is binnen enkele werkdagen na uw overboeking zichtbaar in mijnsynvest onder de tab transacties.

Wanneer u een Apple computer heeft kan het lijken dat de bijlage ontbreekt bij een e-mail. Deze is echter wel mee verstuurd. 

Op deze manier kunt u de bijlage openen:

1) open de betreffende e-mail 

2) ga in het menu naar 'archief' en selecteer 'bewaar bijlage'. Wanneer u de bijlage opslaat in een map naar keuze kunt u de bijlage openen.

Heeft u een klacht? Dat vinden wij heel vervelend. Lees hier mee over onze klachtenprocedure. 

U ontvangt uw jaaropgave voor eind februari.

Wanneer u een bedrag overmaakt naar SynVest dan stort u dit bedrag op de bankrekening van de Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen(STAK). De STAK staat los van SynVest dus wanneer SynVest failliet zou gaan, heeft dit geen gevolgen voor uw inleg.

U komt te overlijden voor pensioendatum

U ontvangt nog geen periodieke uitkering: De waarde van de beleggingen komt beschikbaar voor de erfgenamen die daarvoor een nabestaandelijfrente (periodieke uitkering) aan moeten kopen.

U komt te overlijden na pensioendatum

U ontvangt een periodieke uitkering: De toekomstige uitkeringen worden uitgekeerd aan de erfgenamen.​

U kunt uw bankrekeningnummer eenvoudig wijzigen in mijnsynvest

De beheerder van het fonds, SynVest Fund Management BV heeft een AFM vergunning

Wanneer u een Apple computer heeft kan het lijken dat de bijlage ontbreekt bij een e-mail. Deze is echter wel mee verstuurd. 

Op deze manier kunt u de bijlage openen:

1) open de betreffende e-mail 

2) ga in het menu naar 'archief' en selecteer 'bewaar bijlage'. Wanneer u de bijlage opslaat in een map naar keuze kunt u de bijlage openen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490