duitsvastgoed campagne

TIJDELIJK 1 MAAND EXTRA RENDEMENT

beleg in Duits vastgoed

Berekening maken

Beleggen in Duits vastgoed? Ontvang een maand extra rendement!

Het sterke economische klimaat in Duitsland zorgt voor gunstige omstandigheden. De goede verhuur van de objecten zorgt voor een hoog direct rendement en het vastgoed neemt gestaag in waarde toe. Daarnaast profiteert vastgoed juist van de lage rente en is het inflatiebestendig. Het SynVest German RealEstate Fund belegt direct in woningen en winkels in Duitsland. Deelnemen aan dit fonds kan al vanaf € 100,- per maand of € 2.500,- eenmalig.
Tijdelijk 1 maand extra rendement

bij deelname vóór eind oktober

Uitstekende staat van dienst vanaf de start in 2011

Totaalrendement 2017: 8,8%

Maandelijks voorschotdividend 6,6% op jaarbasis

uitkeren of herbeleggen: u kiest zelf

Totaalrendement van 8,8% in 2017

Het totaalrendement van vastgoed bestaat uit 2 onderdelen:

 • Direct rendement
  Dit is het resultaat van de huurinkomsten minus de kosten

 • Indirect rendement
  Dit komt voort uit waardestijging of -daling van het vastgoed

5 argumenten voor deelname

 1. Beperkt risico door landelijke spreiding en diversiteit vastgoed
 2. Deelname vanaf € 100 per maand of € 2.500 eenmalig
 3. Vastgoed profiteert van de lage rente
 4. Maandelijks voorschotdividend
 5. Uitstekende staat van dienst vanaf de start in 2011

Voorschotdividend wat is dat?

De winst die een beleggingsfonds uitkeert heet dividend. Meestal keert een fonds eenmalig dividend uit aan het eind van het jaar. Bij het SynVest German RealEstate Fund gaat het anders. Dit fonds keert iedere maand een vast bedrag uit als voorschot op de verwachte winst van dat jaar. Dit bedrag is het voorschotdividend. Bij een vastgoedfonds is het mogelijk om een goede inschatting te maken van de winst.

De huuropbrengsten liggen vast in vaak jarenlange contracten en voor het onderhoud is een plan gemaakt. Natuurlijk kan er tijdelijk leegstand ontstaan, maar doordat het SynVest German RealEstate Fund veel objecten heeft, kan dit risico worden opgevangen. Daarom is het voor SynVest mogelijk om een voorschotdividend van op dit moment 6,6% op jaarbasis, maandelijks uit te keren. Daarbij heeft u zelf de keuze of u dit bedrag op uw rekening wilt ontvangen of dat u het direct weer herbelegt in het fonds.

Een greep uit onze portefeuille

Risico's en kosten

Aan dit product zijn risico's en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie (Ebi).

Vastgoed is een langetermijnbelegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. De belegger dient zich er niettemin van bewust te zijn dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van risico’s zijn marktrisico's, renterisico's, verhuur- en leegstandrisico's en liquiditeitsrisico's. De risico’s van beleggen in vastgoed in het algemeen en in dit fonds in het bijzonder zijn omschreven in het prospectus.

Aan beleggen in dit fonds zijn kosten verbonden. Er gelden geen instapkosten. De uitstapkosten bedragen 2,5%. Omdat beleggen in vastgoed een langetermijnbelegging is, worden gedurende de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening gebracht: jaar 1: 9%, jaar 2: 7%, jaar 3: 5%. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan SynVest. Naast deze kosten zijn er ook doorlopende fondskosten. Een verdere uitleg van de kosten vindt u in het prospectus.

Voorwaarden extra maand rendement

Wanneer u vóór eind oktober klant wordt en voor minimaal € 10.000 belegt, ontvangt u een maand extra rendement!
Uw inschrijving en storting dienen wij vóór eind oktober 2018 te ontvangen. 

De extra maand rendement wordt betaald door de beheerder en komt niet ten laste van het fonds. 

Vraag vrijblijvend de Duits vastgoed brochure aan

Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u de brochure vrijblijvend toe

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK