duitsvastgoed campagne

ONTVANG 1 MAAND EXTRA DIVIDEND!

Meer info Maak berekening
duitsvastgoed campagne

Beleggen in Duits vastgoed

Het sterke economische klimaat in Duitsland zorgt voor gunstige omstandigheden. De goede verhuur van de objecten zorgt voor een hoog direct rendement en het vastgoed neemt gestaag in waarde toe. Daarnaast profiteert vastgoed juist van de lage rente en is het inflatiebestendig. Het SynVest German RealEstate Fund belegt direct in woningen en winkels in Duitsland. Deelnemen aan dit fonds kan al vanaf € 100,- per maand of € 2.500,- eenmalig.
Ontvang elke maand voorschotdividend

58 objecten, 850 huurders en 3.000 beleggers

Deelname vanaf €100 per maand

Gemiddeld 8,3% rendement per jaar sinds de oprichting in 2011

Sinds 2011 investeert het SynVest German RealEstate Fund succesvol in winkels en woningen in Duitsland. Het gemiddeld jaarrendement bedraagt 8,3%.  De huidige koers is 4.550 euro per certificaat.

Het totaalrendement van vastgoed bestaat uit 2 onderdelen:

 • Direct rendement
  Dit is het resultaat van de huurinkomsten minus de kosten

 • Indirect rendement
  Dit komt voort uit waardestijging of -daling van het vastgoed

6 argumenten voor deelname

 1. Sinds oprichting een gemiddeld rendement van 8,3% per jaar
 2. Maandelijks uitgekeerd voorschotdividend, momenteel 6,2% op jaarbasis
 3. Deelname al vanaf €100 per maand of €2.500 eenmalig
 4. Vastgoed profiteert van de huidige lage rente
 5. Beperkt beleggersrisico door spreiding en diversiteit van het vastgoed
 6. CashCow award 2018: beste aanbieder van beleggingsproducten in vastgoed

Meer informatie over beleggen in Duits vastgoed?

Vraag vrijblijvend de brochure aan.

Voorschotdividend wat is dat?

De winst die een beleggingsfonds uitkeert heet dividend. Meestal keert een fonds eenmalig dividend uit aan het eind van het jaar. Bij het SynVest German RealEstate Fund gaat het anders. Dit fonds keert iedere maand een vast bedrag uit als voorschot op de verwachte winst van dat jaar. Dit bedrag is het voorschotdividend. Bij een vastgoedfonds is het mogelijk om een goede inschatting te maken van de winst.

De huuropbrengsten liggen vast in vaak jarenlange contracten en voor het onderhoud is een plan gemaakt. Natuurlijk kan er tijdelijk leegstand ontstaan, maar doordat het SynVest German RealEstate Fund veel objecten heeft, kan dit risico worden opgevangen. Daarom is het voor SynVest mogelijk om een voorschotdividend van op dit moment 6,2% op jaarbasis, maandelijks uit te keren. Daarbij heeft u zelf de keuze of u dit bedrag op uw rekening wilt ontvangen of dat u het direct weer herbelegt in het fonds.

Een greep uit onze portefeuille

Risico's en kosten

Aan dit product zijn risico's en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie (Ebi).

Vastgoed is een langetermijnbelegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. De belegger dient zich er niettemin van bewust te zijn dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van risico’s zijn marktrisico's, renterisico's, verhuur- en leegstandrisico's en liquiditeitsrisico's. De risico’s van beleggen in vastgoed in het algemeen en in dit fonds in het bijzonder zijn omschreven in het prospectus.

Aan beleggen in dit fonds zijn kosten verbonden. Er gelden geen instapkosten. De uitstapkosten bedragen 2,5%. Omdat beleggen in vastgoed een langetermijnbelegging is, worden gedurende de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening gebracht: jaar 1: 9%, jaar 2: 7%, jaar 3: 5%. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan SynVest. Naast deze kosten zijn er ook doorlopende fondskosten. Een verdere uitleg van de kosten vindt u in het prospectus.

Voorwaarden extra maand dividend

Wanneer u in mei klant wordt en voor minimaal € 10.000 belegt, ontvangt u een maand extra voorschotdividend. 
Uw inschrijving en storting dienen wij vóór 1 juni 2019 te ontvangen. 

Goed om te weten
De extra maand voorschotdividend wordt herbelegd en toegevoegd aan uw belegging. 
De extra maand voorschotdividend wordt betaald door de beheerder en komt niet ten laste van het fonds. 

Vraag vrijblijvend de brochure Duits vastgoed aan

Vul uw gegevens in en wij sturen u de brochure en het deelnameformulier toe. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK