Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De beheerder van het fonds, SynVest Fund Management BV heeft een AFM vergunning. Dat betekent dat de AFM erop toeziet dat:

 • Alle beleidsbepalende personen binnen de organisatie op integriteit en deskundigheid door de AFM zijn getoetst;
 • Benoemingen van beleidsbepalers ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de AFM;
 • De structuur en Prospectus van het fonds is beoordeeld door de AFM;
 • Het fonds haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter beoordeling aan de AFM verstrekt;
 • De beheerder haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter beoordeling aan de AFM verstrekt;
 • Het fonds haar participanten op integere wijze informeert.

Register van de AFM

De vergunning van SynVest is opgenomen in het register van de AFM. Deze is echter lastig op de website van de AFM terug te vinden. 

Hoe kunt u SynVest vinden?

 • Ga naar de website van de AFM en vervolgens naar het vergunningenregister 'Beleggingsinstellingen'
 • Download het overzicht 'Vergunninghoudende AIFMs' in .xls formaat
 • In dit document is de vergunning van SynVest opgenomen (onder nummer 15000199)

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) 

Het fonds heeft volgens de richtlijnen van de AIFMD een bewaarder aangesteld. De AIFMD heeft als doel meer transparantie richting investeerders en toezichthouders te bieden, en een versterking van de financiële stabiliteit. Een bewaarder is voor dit fonds verplicht. De bewaarder heeft een aantal belangrijke taken die de belegger moeten beschermen. Een van deze taken is de eigendomsverificatie.

De taken van de Bewaarder vallen uiteen in drie groepen:

 1. De bewaarder controleert of de panden ook daadwerkelijk eigendom zijn van het fonds. 
 2. De bewaarder of investeringen passen binnen de strategie die in het Prospectus is vastgelegd.
 3. De bewaarder controleert dagelijks alle geldstromen; kloppen de facturen, de bedragen en de ontvangende partijen. 

AIFMD bewaarder: TCS Depositary BV

Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490