Autoriteit Financiële Markten (AFM)

SynVest Fund Management BV heeft een vergunning van de AFM en staat onder haar toezicht. Dat betekent onder meer dat:

 • Alle beleidsbepalende personen binnen de organisatie op integriteit en deskundigheid door de AFM zijn getoetst;
 • De structuur van het fonds is beoordeeld door de AFM;
 • De beheerde fondsen haar jaarcijfers en halfjaarcijfers aan de AFM verstrekt;
 • De beheerder zelf haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter aan de AFM verstrekt;
 • Er regels gelden voor de wijze waarop de participanten in de fondsen worden informeert.

Register van de AFM

De vergunning van SynVest Fund Management BV is opgenomen in het register van de AFM. 

Hoe kunt u SynVest vinden?

 • Klik hier om naar register beleggingsinstellingen te gaan
 • Download het overzicht vergunninghoudende AIFMs
 • In dit document is de vergunning van SynVest opgenomen (onder nummer 15000199)

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) 

SynVest Fund Management BV stelt conform de AIFMD een bewaarder aan voor de door haar beheerde fondsen. De AIFMD heeft als doel een uniform Europees beleid ter zake van transparantie van richting beleggers en een versterking van de stabiliteit van de financiële markten. De AFIMD verlangt onder meer dat een bewaarder wordt aangesteld voor de fondsen welke door SynVest Fund Management BV worden beheerd. De bewaarder heeft een aantal belangrijke taken die de belegger moeten beschermen.

De taken van de Bewaarder vallen uiteen in drie groepen:

 1. De bewaarder controleert of de aangekochte panden ook daadwerkelijk eigendom zijn geworden van het fonds. 
 2. De bewaarder controleert of de investeringen passen binnen het beleggingsbeleid dat in het prospectus van het betreffende fonds is vastgelegd.
 3. De bewaarder controleert alle geldstromen van de fondsen. Kloppen de facturen, de bedragen en de ontvangende partijen?
 4. De bewaarder controleert of de in- en verkoop van certificaten plaatsvindt conform het prospectus van het betreffende fonds.

AIFMD bewaarder: TCS Depositary BV