Koersstijging per 1 januari 2021

Aan het eind van afgelopen jaar is de vastgoedportefeuille van het SynVest Dutch RealEstate Fund getaxeerd. Ondanks het woelige ‘’Corona’’ jaar laat de portefeuille al een mooie waardestijging zien. Mede door deze waardestijging hebben wij de koers van een certificaat per 1 januari 2021 verhoogd naar €53 (de waarde was per 31 december 2020 €50).

Voorschotdividend

Aan het begin van het jaar berekenen we het voorschotdividend. Wij doen dit op basis van het geprognotiseerde exploitatie rendement (verwachte huuropbrengsten minus de verwachte kosten voor onderhoud en beheer). Voor nu is dit bedrag vastgesteld op €3,24 per certificaat per jaar (€0,27 per certificaat per maand). In 2020 was dit €3 per certificaat per jaar. Het is mogelijk dat er zaken in de portefeuille en de markt veranderen waardoor het bedrag kan worden bijgesteld.

Fondsrendement in 2020

Het totaalrendement (op basis van de voorlopige cijfers) van 2020, over het gemiddeld eigen vermogen, is uitgekomen op 15,9%. Hier zijn we erg tevreden mee, zeker gezien deze bijzondere tijd.

Interesse in beleggen bij SynVest?

Als u nieuw bent in de wereld van beleggen, staan we klaar om u te voorzien van waardevolle informatie om weloverwogen beslissingen te nemen middels de Beleggen in vastgoed brochure. Wij zijn ervan overtuigd dat deze informatie u zal helpen bij het vormen van een duidelijk beeld van de mogelijkheden en uitdagingen die beleggen in vastgoed met zich meebrengt. 

We begrijpen dat de materie van vastgoedbeleggingen complex kan zijn, en daarom willen we u graag de mogelijkheid bieden om hierover meer te weten te komen tijdens een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers.