Dividendbelasting is ingehouden belasting over het uitgekeerde dividend. Als ontvangende partij moet u 15% belasting betalen over het bruto uitgekeerde bedrag.

Terug