Ingehouden belasting over het uitgekeerde dividend.

Terug