Sinds ons bericht in juni zijn de coronamaatregelen ook in Duitsland verder versoepeld en de steunpakketten vanuit de overheid worden opgeheven. Ondanks dat de besmettingen weer oplopen en onduidelijk is wat de komende maanden ons gaan brengen willen we u graag een update geven over het SynVest German RealEstate Fund.

Terugblik
De winkelsluitingen als gevolg van Corona liggen alweer achter ons, toch zijn de effecten hiervan nog niet ingelopen. Bepaalde winkels of horecazaken die maanden gesloten waren draaien nu meestal weer goed, maar deze huurders moeten nog wel een paar maanden inkomsten inlopen en dat kost tijd. Daarnaast hebben sommige bedrijven steun ontvangen van de overheid die nu wordt afgebouwd. Wat de effecten daarvan zijn is nog niet goed te overzien.

Er zijn nog nooit zo weinig faillissementen geweest waardoor de verwachting in de markt is dat dit percentage straks aanzienlijk groter zal zijn. Dit kan betekenen dat een bedrijf, waarvan wij de huur hebben uitgesteld, failliet gaat. De inkomsten voor het fonds vallen dan weg en er ontstaat leegstand. We kunnen dan ook niet anders dan vooralsnog het voorschotdividend op 4% houden. Dit is geen rente die verlaagd is, maar een verlaging van het voorschotdividend. Blijkt het gerealiseerde rendement hoger dan ziet de belegger dit terug in de intrinsieke waarde (de koers) of slot / toekomstig dividend.

Stand van zaken
Het SynVest German RealEstate Fund ontwikkelt zich gezien de omstandigheden relatief goed. De huurinkomsten op jaarbasis stegen van €23,1 miljoen per 30 juni 2020 tot €25,9 miljoen per 30 juni 2021. De beleggingsportefeuille bedraagt dan €379,7 miljoen (31 december 2020: €355,6 miljoen). Groei is echter secundair aan een stabiel rendement op lange termijn.

Een deel van de leegstand (zo’n 7%) wordt geleidelijk omgebouwd tot appartementen. Ook worden er de komende twee jaar twaalf supermarkten verbouwd en één zelfs geheel nieuw gebouwd. Dit levert direct rendement op door een hogere huurprijs en tegelijkertijd langere huurcontracten wat bijdraagt aan de waarde. Daarnaast zijn we actief met de verkoop van enkele objecten, momenteel tegen goede prijzen, die strategisch niet (meer) passen in het fonds. Dit kan te maken hebben met ontwikkeling in bijvoorbeeld e-commerce of doordat de kosten van het object relatief hoog zijn ten opzichte van de huuropbrengsten.

Inzetten op rendement op lange termijn
De verwachting is dat tegen het eind van 2021 de portefeuille is gegroeid naar zo’n €430 miljoen, inclusief koopverplichtingen. Dit is dan een portefeuille van 110 objecten, waaronder 15% woningen, met in totaal 1.625 huurders. Woningen zijn inmiddels erg duur en ook bij het commercieel vastgoed zien we een opwaartse trend in de prijzen. De focus is dan ook verlegd van groei door acquisitie naar investeren in en verbeteren van de bestaande portefeuille.

Meer informatie over beleggen in Duits vastgoed bij SynVest?

Interesse in beleggen bij SynVest?

Als u nieuw bent in de wereld van beleggen, staan we klaar om u te voorzien van waardevolle informatie om weloverwogen beslissingen te nemen middels de Beleggen in vastgoed brochure. Wij zijn ervan overtuigd dat deze informatie u zal helpen bij het vormen van een duidelijk beeld van de mogelijkheden en uitdagingen die beleggen in vastgoed met zich meebrengt. 

We begrijpen dat de materie van vastgoedbeleggingen complex kan zijn, en daarom willen we u graag de mogelijkheid bieden om hierover meer te weten te komen tijdens een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers.