Het uitkeren van dividend, nog voor het boekjaar is afgesloten. Het is dus een voorschot op het uiteindelijke dividend. Vaak wordt een voorschotdividend gegeven, wanneer er tijdens het boekjaar al blijkt dat het boekjaar met veel winst gaat worden afgesloten.

Terug