Elk jaar wordt aan het begin van jaar het voorschotdividend vastgesteld. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van onder andere:

  • De verwachte groei van de portefeuille en de daarbij behorende rendementen
  • De verwachte huuropbrengsten
  • De verwachte onderhoudskosten
  • De beheerkosten