Elk jaar wordt aan het begin van jaar het voorschotdividend vastgesteld. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van onder andere:

  1. De verwachte groei van de portefeuille en de daarbij behorende rendementen
  2. De verwachte huuropbrengsten
  3. De verwachte onderhoudskosten
  4. De beheerkosten