Nee, dit percentage is niet gegarandeerd.

Het percentage berekenen wij door het verwachte jaar dividend te delen op de huidige waarde van een certificaat. Een aanpassing in de waarde (koers) en/of voorschotdividend uitkering heeft invloed op het percentage. Ook hier geldt dat rendementen behaald in het verleden, geen garantie bieden voor de toekomst.