Bij actief beheer is er sprake van dat beleggers actief aandelen kopen en verkopen om een optimaal rendement te behalen. Door de fondsbeheerder wordt er door middel van een actief beleggingsbeleid geprobeerd een beter rendement te behalen dan de benchmark.

Terug