Door de fondsbeheerder wordt er door middel van een actief beleggingsbeleid geprobeerd een beter rendement te behalen dan de benchmark.

Terug