Het risico dat een stijgende marktrente de waarde van beleggingen laat dalen. Een stijgende rente kan ervoor zorgen dat er minder wordt geconsumeerd, ondernemers hogere rentelasten hebben en de winst van ondernemingen onder druk komt te staan. Een verhoging van de rente kan daarom een negatieve invloed hebben op de waarde van beleggingen.

Terug