Het beheren van een portefeuille met aandelen, obligaties, onroerend goed en liquide middelen. Een ander woord voor asset management, is vermogensbeheer.

Terug