Asset management, of vermogensbeheer, is het proces van het beheren van een portefeuille met verschillende soorten activa, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en liquide middelen, met als doel het maximaliseren van het rendement en het behalen van de beleggingsdoelstellingen van een individu, instelling of organisatie.

Het takenpakket van asset management omvat verschillende activiteiten, zoals:

Strategische planning 

De strategische planning omvat het vaststellen van de beleggingsdoelstellingen, risicotolerantie en tijdslijnen van de belegger, en het ontwikkelen van een strategie om deze doelstellingen te bereiken. Deze strategie kan bijvoorbeeld bestaan uit het bepalen van de juiste asset allocatie, diversificatie en risicobeheersing strategieën.

Portefeuilleconstructie

Op basis van de strategische planning worden de activa zorgvuldig geselecteerd en samengesteld om een gebalanceerde portefeuille te creëren die aansluit bij de beleggingsdoelstellingen en het risicoprofiel van de belegger. Dit noem je de portefeuilleconstructie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het selecteren van individuele effecten, fondsen of andere beleggingsinstrumenten.

Actief beheer

Actief beheer houdt in dat de portefeuille voortdurend wordt gecontroleerd, geanalyseerd en aangepast om te profiteren van kansen en risico's in de markt. Dit kan onder meer het uitvoeren van transacties, herallocatie van activa, en het inspelen op veranderende marktomstandigheden omvatten.

Rapportage en communicatie

Asset managers verstrekken regelmatig rapporten en updates aan hun cliënten over de prestaties van hun portefeuille en over relevante marktontwikkelingen en strategische aanpassingen die worden overwogen.

Klantenservice en advies

Asset managers bieden ook advies en ondersteuning aan hun cliënten bij het nemen van beleggingsbeslissingen, het beheren van risico's en het begrijpen van complexe financiële concepten.

Het doel van asset management is om een portefeuille te creëren en te beheren die consistent rendement oplevert binnen het vastgestelde risicoprofiel en die aansluit bij de langetermijndoelstellingen van de belegger. Door actief te reageren op marktontwikkelingen en strategische overwegingen, streven asset managers ernaar om waarde toe te voegen en een positief rendement te behalen voor hun cliënten.

Terug