Geeft aan in hoeverre een belegger bereid is risico te lopen met de belegging. Er is onderscheid tussen vijf risicoprofielen: zeer defensief, defensief, neutraal, offensief en zeer offensief. De risicoprofielen hebben allemaal een ander verwacht rendement. Elk risicoprofiel heeft een eigen verdeling over de beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, onroerend goed, liquiditeiten, etc.)

Terug