Fondsen

Obligatiefonds
SynVest Rente Fonds Staats - en bedrijfsobligaties met een korte looptijd Actief
SynVest Obligatie Index Fonds Europese staats- en bedrijfsobligaties Index
SynVest High Yield Obligatie Fonds Directe en indirecte beleggingen in obligaties Index
Vastgoedfonds
SynVest Dutch RealEstate Fund Supermarkten, winkelcentra, gezondheidscentra en kantoren Actief
SynVest RealEstate Fund (closed-end fonds) Woningen en winkels in Nederland (closed-end fonds) Actief
SynVest German RealEstate Fund Woningen, kantoren en winkels in Duitsland Actief
Aandelenfonds
SynVest Emerging Markets Aandelen Fonds Beursgenoteerde aandelenfondsen in Emerging Markets Index
SynVest Duurzaam Beleggen Index Fonds Social Responsibility Investing: Aandelenindexfondsen Index
SynVest Value Beleggingsfonds Volgens wereldwijde value strategie Actief
SynVest Aandelen Index Fonds Aandelen in Europa en USA Index
SynVest Vastgoed Aandelen Index Fonds Beursgenoteerde vastgoedbedrijven wereldwijd Index

Obligaties  

Een obligatie is geld dat de overheid of een bedrijf leent. In ruil voor het uitlenen wordt een vergoeding betaald in de vorm van rente. Obligatiefondsen zijn er in verschillende soorten. Staatsobligaties, uitgegeven door landen in Europa, of uitgegeven door zeer kredietwaardige Europese bedrijven worden gekenmerkt door laag risico. Hier staat een lager rendement tegenover.

Er zijn ook obligatiefondsen waarbij belegd wordt in leningen en obligaties van minder kredietwaardige bedrijven. Deze fondsen heten High Yield obligatiefondsen. Van deze fondsen is het verwacht rendement hoger. Ook de looptijd van een obligatie is van belang. Kortlopende obligaties hebben minder last van wijzigingen van de marktrente. Daarmee zijn deze veiliger dan obligaties met een langere looptijd maar is de te ontvangen rente lager.

Vastgoed

SynVest heeft drie soorten vastgoedfondsen waar in belegd kan worden. Fondsen waarbij direct geïnvesteerd wordt in o.a. woningen, kantoren of winkels Maar het is ook mogelijk om indirect te beleggen in beursgenoteerde bedrijven die beleggen in vastgoed. Een voordeel van een belegging in vastgoed is doorgaans het hogere directe rendement. 

Aandelen

Een aandeel is een bewijs van deelname in een bedrijf, je bent voor dit deel eigenaar van het bedrijf. Met een belegging in een aandelenfonds, belegt u automatisch in meerdere bedrijven. Hierdoor wordt het risico gespreid. In aandelenfondsen is de keuze groot. Zo kan men kiezen voor een aandelenfonds met bijvoorbeeld een bepaalde strategie (value of index), regio (europa, Amerika of juist opkomende markten) of thema (duurzaam beleggen). 

Indexfonds of actief beheerd fonds?

Er zijn 2 manieren om te beleggen: actief en passief. Dat laatste wordt ook index beleggen genoemd. Maar wat zijn nu de verschillen?

  • Index
    Omdat indexproducten het rendement van de index volgen, worden ze ook wel ‘passieve’ beleggingsproducten genoemd. De beheerder van het indexfonds maakt geen eigen keuze bij de samenstelling van zijn beleggingsportefeuille, zoals bij een actief beheerd beleggingsfonds. De beheerkosten zijn laag. En het fonds doet het nooit beter, maar ook niet slechter dan de gekozen markt of index.
  • Actief
    Actief beheerde fondsen selecteren actief hun beleggingen en streven ernaar een gemiddeld beter rendement te behalen dan de markt waarin zij beleggen. Door hun kennis en vakmanschap trachten zij de goede aandelen, obligaties of vastgoed te kopen. De kosten voor research en beheer zijn hoger dan die van indexproducten, maar de beheerders van de fondsen streven ernaar dit te compenseren door selecteren van beter renderende beleggingen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op

Bel 020 - 23 51 490