usp
33,92% rendement in 2020
usp
Maandelijks in- en uitstappen
usp
Deelname vanaf €100,- per maand

Value beleggen, wat is dat?

Value beleggen is een beleggingstrategie. Volgens deze strategie koopt men aandelen van bedrijven die ondergewaardeerd worden op de beurs. Redenen kunnen zijn een tijdelijke winstdaling of gematigde vooruitzichten. Deze aandelen zijn door de pessimistische verwachtingen goedkoper dan ze eigenlijk horen te zijn. Wanneer deze bedrijven weer goed gaan presteren, stijgen ook de prijzen van de aandelen. Hierdoor stijgt de koers en behaalt de value belegger een hoger rendement.

Zeer goede resultaten

Wij geloven in bedrijven die sterke platformen aanbieden in e-commerce, de cloud, essentiële software, digitale betalingen en advertenties, en artificiële intelligentie. Bedrijven als Wix, Stone, en Shopify helpen ondernemers helpen om hun zaken online te doen. Het positieve rendement is gedreven door de sterke groei van bedrijven die profiteren van een snel digitaliserende wereld. De pandemie versnelt ontwikkelingen die al gaande waren; goede IT-infrastructuur en software zijn nog belangrijker geworden.

In de grafiek ziet u het koersverloop van het SynVest Value Beleggingsfonds.

Risico's en kosten

Risico's
Met beleggen kunnen goede rendementen worden behaald. Maar er zijn ook risico's aan verbonden. Hoe hoger het te verwachten rendement, hoe hoger vaak ook het risico. De belegger dient zich hier van bewust te zijn. De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen, in het ergste geval kan de inleg teniet gaan. Het is van belang dat de belegger zich al dan niet met behulp van een financieel adviseur een goed en gefundeerd oordeel vormt.

Kosten
Het SynVest Value Beleggingsfonds is een actief beheerd fonds. Hierdoor zijn de kosten voor research en beheer hoger dan die van een indexfonds. Echter de beheerders van dit fonds streeft ernaar deze kosten te compenseren door selecteren van beter renderende beleggingen. 

  • In- en uitstapkosten. De in- en uitstapkosten voor dit fonds bedragen 0,05%.
  • Funding fee. De funding fee bedraagt 0,50% van elke storting.

Doorlopende kosten. De jaarlijkse kosten die ten laste komen van het fonds bedragen 1,96%. In het prospectus vindt u een gespecificeerd overzicht van de doorlopende kosten van het SynVest Value Beleggingsfonds

Vraag hier de brochure aan

Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490