U bepaalt zelf de einddatum van uw spaardoel. Vervolgens kiest u een fund met dezelfde einddatum. In de startfase bestaat de portefeuille uit aandelen en ligt de focus op vermogensopbouw. Naarmate de einddatum dichterbij komt, wordt het beleggingsrisico kleiner. Het risico wordt langzamerhand steeds minder totdat de einddatum is bereikt. Zo wordt het opgebouwde vermogen in stand gehouden. U levert hiermee een deel van het eventueel behaalde rendement in, maar beperkt het risico.

Terug