Wanneer het vermogen wordt verdeeld over aandelen, obligaties, onroerend goed en liquide middelen. Het is ook de Engelse term voor de samenstelling van het belegde vermogen.

Terug