Belangrijkste kenmerken

  • Beheerder beschikt over AFM vergunning
  • Maandelijks voorschotdividend: uitkeren of herbeleggen
  • Beperkt risico door landelijkse spreiding en diversiteit vastgoed
  • Deelname mogelijk vanaf 100 euro per maand of 2.500 euro eenmalig
  • Deelname in dit fonds is niet mogelijk in Box 1 producten
risicometer Duits vastgoed

Fondsinformatie

SynVest German RealEstate Fund
Oprichting01-11-2011
VerhandelbaarheidMaandelijks (zoals omschreven in het prospectus)
ISINNL0011821350
Rendement 20216,98%
Meer informatieFactsheet

De objecten

Het fonds belegt direct in woningen en winkels in voornamelijk Noord- en Midden-Duitsland. De woningen kennen een gezonde waardeontwikkeling en de winkels kenmerken zich door langdurige huurcontracten.

Risico's en kosten

Aan dit product zijn risico's en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie (Ebi).

Vastgoed is een langetermijnbelegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. De belegger dient zich er niettemin van bewust te zijn dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van risico’s zijn marktrisico's, renterisico's, verhuur- en leegstandrisico's en liquiditeitsrisico's. De risico’s van beleggen in vastgoed in het algemeen en in dit fonds in het bijzonder zijn omschreven in het prospectus.

Aan beleggen in dit fonds zijn kosten verbonden. Er gelden geen instapkosten. De uitstapkosten bedragen 2,5%. Omdat beleggen in vastgoed een langetermijnbelegging is, worden gedurende de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening gebracht: jaar 1: 9%, jaar 2: 7%, jaar 3: 5%. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan SynVest. Naast deze kosten zijn er ook doorlopende fondskosten. Een verdere uitleg van de kosten vindt u in het prospectus.

Meer informatie of klant worden? 

Vul u gegevens in en wij sturen u een brochure met deelnameformulier.

Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490