Titel van USP

usp
Trustpilot score: Uitstekend
usp
SynVest bestaat al vanaf 2005
usp
Keuze uit een mix van fondsen

Doelbeleggen

Als u precies weet waarvoor u wilt beleggen en een duidelijke eindatum heeft is doelbeleggen een goed idee. 

Maak de berekening
Onze rekentool berekent hoeveel uw maandelijks moet inleggen om het beoogde doel te behalen. En u kiest zelf hoeveel risico u wilt nemen. Ook is het mogelijk om het risico af te bouwen naarmate de einddatum nadert door te kiezen voor 'lifecycle'. Elk jaar sturen wij u een bericht of uw belegging nog op de goede lijn zit om de doelstelling te halen of dat u misschien iets moet aanpassen. Bijvoorbeeld de fondsverdeling of inleg.

U kunt ook beleggen met meerdere potjes. U kiest voor ieder potje zelf de looptijd en fondsverdeling. Bijvoorbeeld een potje voor uw pensioen met een lange looptijd en een potje voor die verre reis, met een minder lange looptijd.

Vrij beleggen

Het kan ook zijn dat u eenmalig of regelmatig een bedrag wilt inleggen zonder dat u een concreet doel of einddatum voor ogen heeft.  U heeft bijvoorbeeld een erfenis ontvangen of u heeft elke maand een bedrag over. Dan is het zonde dit bedrag niet verder te laten renderen. In dit geval kunt u ook bij SynVest beleggen.

Bepaal het zelf

U kiest zelf met welk risicoprofiel u wilt beleggen en wij stellen voor u een fondsverdeling samen. Wilt u zelf de fondsverdeling bepalen? Of wilt u in een bepaald fonds beleggen?  Dat is allemaal mogelijk.

Maak de berekening en zie wat SynVest voor u kan betekenen.

Waarom beleggen en wat moet ik weten?
Gratis whitepaper 

Beginnen met beleggen? Of wilt u meer weten over waarom beleggen? Lees dan de whitepaper met alle informatie die u nodig heeft!

Download nu geheel vrijblijvend het whitepaper 'Belangrijke informatie voor beginnende beleggers'.

Download whitepaper
Risicometer 5 beleggen

Kies de beleggingsportefeuille die bij u past

Bij SynVest kunt u beleggen in fondsen met aandelen, obligaties en vastgoed. U kunt kiezen uit indexfondsen en actief beheerde fondsen. Elk met een eigen rendement-risicoprofiel. U bepaalt zelf de verdeling tussen deze fondsen, gebaseerd op uw eigen visie en voorkeur.

Indexfonds of actief beheerd fonds?

Er zijn 2 manieren om te beleggen: actief en passief. Dat laatste wordt ook index beleggen genoemd. Maar wat zijn nu de verschillen?


 

Naar de SynVest fondsen

Index
Omdat indexproducten het rendement van de index volgen, worden ze ook wel ‘passieve’ beleggingsproducten genoemd. De beheerder van het indexfonds maakt geen eigen keuze bij de samenstelling van zijn beleggingsportefeuille, zoals bij een actief beheerd beleggingsfonds. De beheerkosten zijn laag. En het fonds doet het nooit beter, maar ook niet slechter dan de gekozen markt of index.

Actief
Actief beheerde fondsen selecteren actief hun beleggingen en streven ernaar een gemiddeld beter rendement te behalen dan de markt waarin zij beleggen. Door hun kennis en vakmanschap trachten zij de goede aandelen, obligaties of vastgoed te kopen. De kosten voor research en beheer zijn hoger dan die van indexproducten, maar de beheerders van de fondsen streven ernaar dit te compenseren door selecteren van beter renderende beleggingen.

Risico's en kosten

Risico's
Met beleggen kunnen goede rendementen worden behaald. Maar er zijn ook risico's aan verbonden. Hoe hoger het te verwachten rendement, hoe hoger vaak ook het risico. De belegger dient zich hier van bewust te zijn. De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen, in het ergste geval kan de inleg teniet gaan. Het is van belang dat de belegger zich al dan niet met behulp van een financieel adviseur een goed en gefundeerd oordeel vormt.

Kosten
Aan beleggen in fondsen van SynVest zijn kosten verbonden om de fondsen professioneel te managen en te laten voldoen aan huidige wet- en regelgeving.

Wij streven er naar de kosten zo laag mogelijk te houden, toch zijn wij genoodzaakt bepaalde kosten te maken. Een aantal van deze kosten worden hieronder nader toegelicht (voor Nederlands vastgoed en Duits vastgoed gelden andere kosten). Voor een volledig overzicht van de kosten verwijzen wij u door naar het prospectus.

  • In- en uitstapkosten. De in- en uitstapkosten voor dit fonds bedragen 0,05%.
  • Funding fee. De funding fee bedraagt 0,50% van elke storting.
  • Fondskosten. De jaarlijkse kosten verschillen per fonds. Deze kosten worden verekend in de koers. Het volledige kostenoverzicht vindt u in het prospectus.

Meer informatie of klant worden? 

Vul uw gegevens in en wij sturen u een brochure met deelnameformulier.

Heeft u vragen? Neem dan contact op

Bel 020 - 23 51 490