De snel stijgende rente, onder druk staande vastgoedprijzen en toegenomen inflatie hebben in 2023 een remmend effect gehad op de vastgoedmarkt in Duitsland. Hierdoor heeft het SynVest German RealEstate Fund (het “Fonds”) extra kosten gemaakt bij de verkoop van een zestal panden, hetgeen heeft geleid tot een koersdaling. De koers van een certificaat in het SynVest German RealEstate Fund is per mei 2024 vastgesteld op € 38,25. Het bedrag van het maandelijkse voorschotdividend blijft ongewijzigd. In dit bericht leggen wij uit wat dit voor onze beleggers betekent. 

Waarom deze koersdaling?
In Duitsland waren er door de stijgende rente over de gehele linie minder vastgoedtransacties in 2023. Daarnaast zijn er een aantal grote faillissementen geweest van projectontwikkelaars, bouwondernemingen en verpleegtehuizen. Hierdoor is overall de markt in Duitsland met 12,1% omlaag gegaan. Vanwege de goede spreiding van onze portefeuille viel het negatieve effect mee en bleef de afwaardering van het SynVest German RealEstate Fund beperkt tot 4,4%. Een aantal van onze beleggers heeft ervoor gekozen om uit te treden. Om de inkooporders (verzoeken tot verkoop van de certificaten aan het Fonds) van deze uittredende beleggers te faciliteren hebben wij in 2024 tot nu toe 6 panden verkocht. De verkoop van deze panden, inclusief de bijkomende kosten, heeft geleid tot een koersdaling. Het bedrag van het maandelijkse voorschotdividend blijft ongewijzigd.

Hoe borgt SynVest de waarde van de Duitse vastgoedportefeuille voor de toekomst?
Naast de 6 panden die SynVest al heeft verkocht in 2024 zijn wij bezig met de verkoop van een aantal andere panden, waarbij wij uiteraard streven naar een marktconforme prijs. Dit moment gebruiken we ook om de portefeuille kritisch door te lichten op toekomstbestendigheid en rendement. Wij verwachten dat de rente dit jaar en komend jaar zal dalen. Dit zien we al terug in lange termijn rentes. Hierdoor zullen naar verwachting de prijzen van vastgoed weer opveren waardoor wij onze panden gunstig kunnen verkopen. We richten ons hierbij op de verkoop van panden die minder goed passen in de SynVest portefeuille. Wij hanteren (onder andere) de volgende criteria: de verhouding van het type object in de portefeuille, de courantheid, de verwachte verkoopopbrengst, verwacht onderhoud, het totaal rendement dat het Fonds op het object behaalt, en de voorwaarden van de (aflossing van de) financiering.

Wat betekent dit voor u?
Er is een waardedaling, maar voor de lange termijn (beleggen in vastgoed is een langetermijn belegging) verwachten wij door goed beheer en onze langetermijn visie het Fonds gezond te houden. Zoals eerder aangegeven blijft het bedrag van het voorschotschotdividend ongewijzigd.

Onze langetermijn visie
Vanzelfsprekend blijven wij vasthouden aan onze langetermijnstrategie die stabiliteit en groeipotentieel biedt op termijn, zoals ons bewezen trackrecord (te vinden in de factsheet) ook laat zien. Naast onze huidige focus op de verkoop van panden blijven wij ons richten op de volgende 4 pijlers met als doel een goed rendement te realiseren:

  1. Aankopen: de vooruitzichten voor de tweede helft van 2024 lijken gunstig om vastgoed aan te kopen.
  2. Onderhoud en renovaties: door het vastgoed goed te onderhouden en up-to-date te houden, genereren we extra waarde.
  3. Verbouwingen: wij luisteren zorgvuldig naar onze huurders, onderzoeken mogelijkheden en stellen samen plannen op voor bijvoorbeeld uitbreidingen. Dit leidt tot langere en verbeterde huurcontracten, wat gunstig is voor het rendement op de lange termijn.
  4. Actief beheer: we streven naar langdurige relaties met onze huurders, werken aan langlopende huurcontracten en zijn actief met verkoop van vastgoed dat niet langer binnen onze strategie past.

Meer informatie
Wij vinden het uiteraard vervelend dat we te maken hebben met een koersdaling maar hebben alle vertrouwen in het herstel van de markt en daarmee van de koers in de toekomst. Heeft u vragen over de koersdaling of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jean Paul Krak via 020 – 23 51 490.